Zapisniki

Zapisnik 1.seje DK 2013

|

ZAPISNIK

1. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 05.09.2013 ob 16.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 1.kolo in 2.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

ASFALTNA LIGA 1.kolo, 2.kolo

 

V 2.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ se igralec ekipe KMN BANGLADEŠ, MARKO KAROLI, reg.št. 2024  zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 4. in 5.kolo (zaradi igranja z roko izven kazenskega prostora in po izključitvi zaradi zadrževanja žoge).

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: