Zapisniki

Zapisnik 1.SEJE TK 2013

|

ZAPISNIK

1. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 05.09.2013 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 1.kolo in 2.kolo

 

1.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati. Tekma med ŠD TRNJE in KMN ŠAFARSKO se mora po dogovoru med ekipama odigrati do konca jesenskega dela prvenstva.

 

2.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

 

                               

ASFALTNA LIGA 1.kolo, 2.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

1.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

2.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

V 2.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN BANGLADEŠ se igralec ekipe KMN BANGLADEŠ, MARKO KAROLI, reg.št. 2024  zaradi prejetega rdečega kartona (zaradi preprečitve čiste priložnosti za zadetek in nešportnega obnašanja) preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 16.30 uri.

  Predsednik TK   

  Vereš Darko

Kategorija: