Zapisniki

Zapisnik 2.seje TK 2013

|

ZAPISNIK

2. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 19.09.2013 ob 14.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 3.kolo in 4.kolo

 

3.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Na tekmi med KMN METEOR MELINCI in KMN ČARDA MARTJANCI  se igralec KMN ČARDA MARTJANCI, ŠTEFAN HARI reg.št.2386 zaradi prejetega rdečega kartona (zaradi ugovarjanja in žaljenja sodnika) preda v disciplinski postopek DK.

 

 

4.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Tekma med KMN SUHI VRH in ŠD TRNJE se registrira z rezultatom 3:0 za ekipo KMN SUHI VRH, zaradi neprihoda ekipe ŠD TRNJE na tekmo. Okoliščine njihovega neprihoda so deloma objektivnega razloga. V tekmovanju FAIR PLAY se ekipi pribeleži 10 točk.

 

Na tekmi med KMN OLD BOYS in KMN METEOR MELINCI, je bil izključen igralec KMN OLD BOYS, LEON BAČI reg.št. 1083 zaradi ugovarjanja in žaljenja sodnika po dosojenem kazenskem udarcu za nasprotnika. Igralec LEON BAČI se preda v disciplinski postopek DK.

 

Zaradi nepredane popolne dokumentacije o tekmi se ekipa KMN OLD BOYS preda v disciplinski postopek DK. Ekipi KMN OLD BOYS se v tekmovanju FAIR PLAY zaradi pomanjkljivosti pri organiziranju tekme po prijavi uradnega organa in pomanjkljivega poročila o tekmi (manjkajo prijave igralcev) pribeležijo 4 točke.

 

                               

ASFALTNA LIGA 3.kolo, 4.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

3.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

4.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 14.30 uri.

Predsednik TK

Vereš Darko

Kategorija: