Zapisniki

Zapisnik 2.seje DK 2013

|

ZAPISNIK

2. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 19.09.2013 ob 14.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 3.kolo in 4.kolo

 

3.kolo

Na tekmi med KMN METEOR MELINCI in KMN ČARDA MARTJANCI  se igralec KMN ČARDA MARTJANCI, ŠTEFAN HARI reg.št.2386 zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 4. in 5.kolo.

 

 

4.kolo

Tekma med KMN SUHI VRH in ŠD TRNJE ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe ŠD TRNJE na tekmo, ker je predstavnik ŠD TRNJA Primož Gjerkiš pravočasno obvestil nasprotnika in zvezo, zato se ekipa ŠD TRNJE  po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 25,02 eur kazni.

 

Na tekmi med KMN OLD BOYS in KMN METEOR MELINCI, je bil izključen igralec KMN OLD BOYS, LEON BAČI reg.št. 1083. Igralec LEON BAČI se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (tremi) tekmami prepovedi igranja in velja za 5., 6. in 7.kolo.

 

Zaradi nepredane popolne dokumentacije (manjkajo prijave igralcev) se ekipa KMN OLD BOYS po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

 

 

ASFALTNA LIGA 3.kolo, 4.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 15.00 uri.

 

Predsednik DK

ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: