Zapisniki

Zapisnik 1.seje predsedstva 2013/2014

|

ZAPISNIK

1. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 07.10.2013 ob 18.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Srečko Horvat, Erjavec Franc, Zvonko Tušak, Simon Korpič.)

Opravičeno odsotni: Darko Vereš

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Srečko Horvat vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je obravnavalo poročilo tekmovalne in disciplinske komisije za dosedanji del tekmovanja v obeh ligah.

 

Vse klube se posebej še obvešča, da je po sklepu skupščine z dne 21.02.2013 prestopni rok naslednji:

Jesenski del od 01.07.2013 do 31.07.2013, spomladanski del pa od 01.02.2013 do 28.02.2013.

 

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Predsednik MZKMN

Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: