Zapisniki

Zapisnik TK 3.seja

|

ZAPISNIK

3. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 17.10.2013 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo in 8.kolo

 

5.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

6.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Tekma med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN NEMČAVCI  se registrira z doseženim rezultatom 8:1. Ekipa KMN NEMČAVCI je v 46.minuti ostala brez zadostnega števila igralcev, zato se tekma ni mogla nadaljevati. V skladu z 47.členom tekmovalnega pravilnika obvelja rezultat kot dokončni. V tekmovanju fair play se ekipi KMN NEMČAVCI pribeleži 10 točk.

 

7.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

ŠD METEOR MELINCI se opozarja, da mora kot domačin zagotoviti vsaj dve primerni nogometni žogi čez celotno srečanje.

 

 

8.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Tekma med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI, ki je bila preložena, se s strani tekmovalne komisije naroča, da se tekma mora odigrati pred zaključnim 13.kolom jesenskega dela prvenstva.

 

 

Sodniki DUŠAN RADAKOVIČ, ANTON KOVAČ, ANTON HORVAT se s strani tekmovalne komisije opozarjajo, da morajo prinesti kompletno poročilo iz tekme (zapisnik o tekmi in prijava igralcev domačina in gostov). Iz poročila o tekmi ni razviden razlog, da poročila iz tekme ne bi bilo kompletno. Sodniki DUŠAN RADAKOVIČ, ANTON KOVAČ in ANTON HORVAT se predajo v disciplinski postopek DK.

 

                               

 

ASFALTNA LIGA 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo in 8.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

5.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

6.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

7.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

8.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

Predsednik TK   

Vereš Darko

Kategorija: