Zapisniki

Zapisnik DK 3.seja

|

ZAPISNIK

3. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 17.10.2013 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo in 8.kolo

 

Sodniki DUŠAN RADAKOVIČ, ANTON KOVAČ, ANTON HORVAT se po 8.b členu disciplinskega pravilnika kaznujejo z opominom.

 

 

 

 

ASFALTNA LIGA 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo in 8.kolo

 

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

Predsednik DK

ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: