Zapisniki

Zapisnik 4.seje TK z dne 07.11.2013

|

ZAPISNIK

4. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 07.11.2013 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 9.kolo, 10.kolo, 11.kolo in 12.kolo

 

9.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

10.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

11.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

12.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

DELEGIRANJE PRELOŽENIH TEKEM:

Tekma med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI kluba po dogovoru in posredovanju termina odigrata najkasneje do 20.11.2013.

 

Tekma med KMN ČARDA MARTJANCI in KMN VIDEM G.PRI MAJI kluba po dogovoru in posredovanju termina odigrata najkasneje do 20.11.2013.

                               

 

ASFALTNA LIGA 9.kolo, 10.kolo, 11.kolo in 12.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

9.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Na tekmi 9.kola med KMN BANGLADEŠ in KMN MURA KROG je igralec KMN MURA KROG BORUT BERTALANIČ, reg.št.1430 prejel rdeči karton zaradi prekrška o čisti situaciji za zadetek. Igralec BORUT BERTALANIČ se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

10.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Na tekmi 10.kola med KMN MURA KROG in KMN TURNIŠČE je igralec KMN TURNIŠČE DANILO FARKAŠ, reg.št. 1523 prejel rdeči karton zaradi prekrška o čisti situaciji za zadetek.  Igralec DANILO FARKAŠ se preda v disciplinski postopek DK.

 

11.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

12.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Klube Asfaltne lige opozarjamo, da sodnik, ki sodi tekmo ne more biti istočasno tudi vpisan kot igralec ekipe na zapisniku tekme.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

Predsednik TK

Vereš Darko

Kategorija: