Zapisniki

Zapisnik 4.seje DK z dne 07.11.2013

|

ZAPISNIK

4. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 07.11.2013 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 9.kolo, 10.kolo, 11.kolo in 12.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

Igralec ekipe KMN ČARDA MARTJANCI BORIS TIVOLD se po 20.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z prepovedjo igranja v 13.kolu zaradi 6 prejetih kazenskih točk.

 

 

ASFALTNA LIGA 9.kolo, 10.kolo, 11.kolo in 12.kolo

 

9.kolo

Na tekmi 9.kola med KMN BANGLADEŠ in KMN MURA KROG je igralec BORUT BERTALANIČ, reg.št. 1430 prejel rdeči karton zaradi nešportne poteze. Igralec BORUT BERTALANIČ se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 10. in 11.kolo (zaradi prekrška o čisti situaciji za zadetek).

 

 

10.kolo

Na tekmi  10.kola med KMN MURA KROG in KMN TURNIŠČE je igralec DANILO FARKAŠ, reg.št. 1523 prejel rdeči karton zaradi nešportne poteze. Igralec DANILO FARKAŠ se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 11. in 13.kolo (zaradi prekrška o čisti situaciji za zadetek).

 

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

Predsednik DK

ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: