Zapisniki

Zapisnik 2.seje predsedstva z dne 25.11.2013

|

ZAPISNIK

2. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 25.11.2013 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Srečko Horvat, Erjavec Franc, Simon Korpič, Darko Vereš, Zvonko Tušak)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Srečko Horvat vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Pomurska liga:

Predsedstvo je obravnavalo potek jesenskega dela tekmovanja in ugotavlja, da so bile vse tekme odigrane razen tekme v Pomurski ligi 8.kola med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI. Odločitev o odigranju tekme sprejmeta tekmovalna in disciplinska komisija.

 

 

Asfaltna liga:

Vse tekme po razporedu so bile odigrane. S strani klubov smo bili opozorjeni, da je veliko tekem. Vendar so klubi sami na skupščini odločili, da odigrajo ta sistem.

 

 

V obeh ligah je težava, da klubi nimajo zadostno število tekmovalnih žog in se na skupščini poda predlog o izbiri in nabavi tekmovalnih žog.

 

S strani disciplinske komisije je bilo obrazloženo, da v jesenskem delu prvenstva ni bilo posebnih prekrškov in se je igralcem ter ekipam izreklo kazni po disciplinskem pravilniku.

 

 

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

  Predsednik MZKMN

  Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: