Zapisniki

Zapisnik 5.seje TK z dne 25.11.2013

|

ZAPISNIK

5. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 25.11.2013 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Zvonko Tušak)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 13.kolo

 

 

13.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

V 13.kolu na tekmi med ŠD DOLNJA BISTRICA in KMN NEMČAVCI, se tekma ni odigrala, ker gostujoča ekipa KMN NEMČAVCI ni želela odigrati tekme. Tekma se registrira z rezultatom 3:0. Ekipi KMN NEMČAVCI se v točkovanju fair play pripiše 10 točk. Ekipa KMN NEMČAVCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

 

Preložena tekma 8.kola med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI se ni odigrala po razporedu dne 16.11.2013 ob 18.00 uri.

 

Oba kluba sta bila glede odigranja tekme s strani tekmovalne komisije opozorjena dvakrat in sicer:

 

17.10.2013 navajamo: Tekma med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI, ki je bila preložena, se s strani tekmovalne komisije naroča, da se tekma mora odigrati pred zaključnim 13.kolom jesenskega dela prvenstva.

 

07.11.2013 navajamo: Tekma med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI kluba po dogovoru in posredovanju termina odigrata najkasneje do 20.11.2013.

 

 

SKLEP:

Zaradi nespoštovanja sklepov tekmovalne komisije se obe ekipi predata v disciplinski postopek DK. V tekmovanju fair play se vsaki ekipi pribeleži 10 točk.

 

SKLEP:

Tekma se mora brez prestavljanja termina tekme odigrati najkasneje pred delegiranim 14.kolom prvenstva v spomladanskem delu in pisno sporočiti tekmovalni komisiji datum in uro odigranja tekme, v nasprotnem primeru domačin nosi vse posledice neodigranja tekme.

                    

 

ASFALTNA LIGA 13.kolo in 14.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

13.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

14.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.30 uri.

     Predsednik TK        

     Vereš Darko

Kategorija: