Zapisniki

Zapisnik 5.seje DK z dne 25.11.2013

|

ZAPISNIK

5. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 25.11.2013 ob 18.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 13.kolo

 

V 13.kolu na tekmi med ŠD DOLNJA BISTRICA in KMN NEMČAVCI, ekipa KMN NEMČAVCI ni želela odigrati tekme. Ekipa KMN NEMČAVCI se na podlagi 12.člena disciplinskega pravilnika kaznuje z 25,02 eur kazni.

 

Neodigrana tekma 8.kola med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI.

SKLEP:

V skladu z 22.členom, 3.alineje in 22.členom 5.alineje disciplinskega pravilnika DK (zaradi dogovarjanja o odigranju tekme in neizpolnitve sklepov tekmovalne komisije) se predstavnik kluba ŠD TRNJE g. Gjerkiš Primož in predstavnik kluba ŠDMN BAKOVCI g. Tamaš Zlatko kaznujeta z 3 (tremi) tekmami prepovedi vodenja ekipe. Velja za neodigrano tekmo ter 14. in 15.kolo.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 13.kolo in 14.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: