Zapisniki

Zapisnik 3.seje predsedstva z dne 22.01.2014

|

ZAPISNIK

3. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 22.01.2014 ob 19.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Srečko Horvat, Erjavec Franc, Simon Korpič, Darko Vereš, Zvonko Tušak)

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Srečko Horvat vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je obravnavalo priprave za skupščino, dnevni red, poročila katera bo potrebno pripraviti za skupščino. Skupščina se bo izvedla ob koncu meseca februarja, kar bo objavljeno na internetni strani, vsak klub pa bo dobil pisno vabilo na skupščino.

 

Predsedstvo je pregledalo tudi prijave oziroma soglasja h kandidaturi za volitve v organe zveze. Predlog za člane predsedstva bo predstavljen na skupščini.

 

Predsednik je predstavil tudi podrobnosti iz sestanka predsednikov zvez, ki je bil v Murski Soboti. Vsaka zveza bo pripravila seznam registriranih igralcev in seznam igralcev, ki so mandatno kaznjeni. Turnir za prvaka Pomurja bo izveden 28.06.2014 v organizaciji občinske zveze Moravske Toplice.

 

Turnir za prvaka Slovenije v malem nogometu bo letos organiziran v Murski Soboti dne 21.06.2014.

 

Predsedstvo ugotavlja, da je zveza bila ustanovljena leta 1974, tekmovati pa se je začelo v letu 1975. Zato se predsedstvo zaveže, da bo ob 40-letnici delovanja zveze, ki bo v letu 2015 organiziralo poseben turnir ob obletnici zveze.

 

Sodniški seminar se po spomladanskem delu ne izvede, pred jesenskim delom pa bo datum seminarja objavljen na internetni strani. Seminar bo organiziran tudi za sodnike iz drugih zvez.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Predsedstvo je pregledalo in razpravljalo o prestopnem roku in registracijskem pravilniku.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Predsednik MZKMN

Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: