Zapisniki

Zapisnik 6.seje TK z dne 02.04.2014

|

ZAPISNIK

6. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 02.04.2014 ob 13.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Simon Korpič, Zvonko Tušak)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 14.kolo, 15.kolo

 

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

V 14.kolu ni bila odigrana tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in ŠDMN BAKOVCI, v 15.kolu pa ni bila odigrana tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in KMN METEOR. Tekmovalna komisije sprejeme naslednji sklep:

Tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in ŠDMN BAKOVCI ter tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in KMN METEOR se morata po dogovoru med klubami odigrati najkasneje do konca meseca aprila. Pisni dogovor o odigranju tekme so klubi dolžni posredovati zvezi.

                    

 

ASFALTNA LIGA 15.kolo, 16.kolo in 17.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 14.00 uri.

 Predsednik TK 

Simon Korpič                                                                                                                       

Kategorija: