Zapisniki

Zapisnik 6.seje DK z dne 02.04.2014

|

ZAPISNIK

6. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 02.04.2014 ob 14.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 14.kolo in 15.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 15.kolo in 16.kolo in 17.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 14.30 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: