Zapisniki

Zapisnik 7.seje TK z dne 30.04.2014

|

ZAPISNIK

7. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 30.04.2014 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Simon Korpič), Odostni člani: Zvonko Tušak

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 16.kolo, 17.kolo, 18.kolo in 19.kolo

 

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

V 19.kolu ni bila odigrana tekma med ŠD TRNJE in KMN VIDEM na podlagi vloge obeh klubov. Tekmovalna komisija sprejme sklep:

 

V 19.kolu je na tekmi med ŠDMN BAKOVCI in KMN BULLS APAČE bil izključen igralec ekipe KMN BULLS APAČE, Uhan Borut reg.št. 127 zaradi prejetega rdečega kartona. Igralec se zaradi nešportnega obnašanja in prejetega rdečega kartona preda v disciplinski postopek DK.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 18.kolo, 19.kolo, 20.kolo in 21.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

 

PRELOŽITEV TEKEM:

 

V 23.kolu je preložena tekma med KMN LIPOVCI in KMN TURNIŠE na podlagi obvestila s strani KMN LIPOVCI. Tekmovalna komisije sprejme sklep:

Tekma med KMN LIPOVCI in KMN TURNIŠČE se mora odigrati najkasneje do 30.05.2014.

 

 

Tekma 20.kola med KMN TELEING RAZKRIŽJE in ŠD DOLNJA BISTRICA se preloži na podlagi podane vloge obeh klubov iz 10.00 ure na 17.00 uro.

 

Tekma 19.kola med ŠD TRNJE in KMN VIDEM se na podlagi vloge obeh klubov preloži. Tekma med ŠD TRNJE in KMN VIDEM se mora odigrati najkasneje do 23.05.2014.

 

Tekma 21.kola med ŠD METEOR MELINCI in KMN SUHI VRH ARIES IT se na podlagi vloge obeh klubov preloži iz 02.05.2014 na 04.05.2014.

 

Tekme, ki bi morale biti odigrane do 30.04.2014, se morajo odigrati najkasneje do 23.05.2014 na podlagi sklepa tekmovalne komisije in sklepa predsedstva MZKMN Murska Sobota in sicer:

  1. Tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in ŠDMN BAKOVCI
  2. Tekma med ŠD DOLNJA BISTRICA in ŠD METEOR MELINCI

 

Vsi klubi morajo na zvezo poslati dopis dogovora z datumom odigranja tekme. V kolikor se tekme ne bodo odigrale, bodo klubi predani v disciplinski postopek DK in se tekme registrirajo kot neodigrane.

 

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija posebej opozarja sodnike, da morajo dosledno izpolniti in preveriti zapisnike, da so pravilno izpolnjeni. V kolikor ne bodo zapisniki izpolnjeni pravilno, bodo sodniki kaznovani.

 

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.30 uri.

Predsednik TK                                                                                                                         

Simon Korpič

Kategorija: