Zapisniki

Zapisnik 7.seje DK z dne 30.04.2014

|

ZAPISNIK

7. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 30.04.2014 ob 17.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc), Odsotni člani: Tušak Zvonko

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 16.kolo, 17.kolo, 18.kolo in 19.kolo

 

Na tekmi 19.kola med ŠDMN BAKOVCI in KMN BULLS APAČE je igralec BORUT UHAN, reg.št. 127 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec BORUT UHAN se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 20. in 21.kolo (zaradi nešportnega obnašanja).

 

 

 

ASFALTNA LIGA 18.kolo in 19.kolo, 20.kolo in 21.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

Predsednik DK

Franc Erjavec

                                                                             

Kategorija: