Zapisniki

Zapisnik 4.seje predsedstva z dne 30.04.2014

|

ZAPISNIK

4. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 30.04.2014 ob 18.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Simon Korpič, Darko Vereš)

Opravičeno odsoten: Srečko Horvat

Odsoten: Zvonko Tušak

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Darko Vereš vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

Predsedstvo je pregledalo odprte postavke klubov do zveze za neplačane takse za spomladanski del sezone. Klubom se pošljejo opomini in kopije računov ter se jih pozove k plačilu takse.

 

 

Predsedstvo je sprejelo sklep, da se klubom, ki se niso udeležili skupščine zaračuna kazen za neprihod na skupščino na podlagi 8.g. člena disciplinskega pravilnika disciplinske komisije v znesku 12,52 eur.

 

Predsedstvo je pregledalo rezultate ankete o delu sodnikov. Sodniki bodo o rezultatih obveščeni na seminarju za sodnike.

 

Predsedstvo bo na naslednji seji, ki bo dne 08.05.2014 ob 18.00 uri obravnavalo tudi organizacijo zaključnih turnirjev obeh lig, zato bo na sejo povabilo tudi oba organizatorja, to je ŠD METEOR MELINCI in KMN PANONSKA.

 

Predsedstvo je prejelo dopis s strani KMN BULLS APAČE, ki ga je poslal predsednik g. Aleš Peternel. Predsedniku in ekipi KMN BULLS APAČE se zahvaljujemo za poslano obvestilo in dosedanje sodelovanje v zvezi.

 

Predsedstvo je pregledalo ponudbo TV AS za prenos tekem malega nogometa v živo. Ker so cene kar precej visoke, je predsedstvo sprejelo sklep, da se tekme v letošnji sezoni ne bodo prenašale.

 

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Predsedstvo je pregledalo in razpravljalo o prestopnem roku in registracijskem pravilniku.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Predsednik MZKMN

Darko Vereš, 1.r.

Kategorija: