Zapisniki

Zapisnik 8.seje TK z dne 08.05.2014

|

ZAPISNIK

8. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 08.05.2014 ob 19.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Simon Korpič)

Opravičeni člani: Zvonko Tušak

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 20.kolo in 21.kolo

 

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

 

V 20.kolu na tekmi med  KMN BULLS APAČE in ŠD METEOR MELINCI je igralec ekipe ŠD METEOR MELINCI, SAŠO MAJC, reg.št. 5607 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec SAŠO MAJC se preda v disciplinski postopek DK.

 

V 21.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN BULLS APAČE ekipa KMN BULLS APAČE ni prišla na tekmo. Ekipa KMN BULLS APAČE se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za RŠD KAMENCI.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 22.kolo in 23.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

V 23.kolu na tekmi med KMN BELTINCI in KMN PANONSKA tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe KMN PANONSKA. Ekipa KMN PANONSKA je podala pritožbo na tekmovalno komisijo zaradi nepravilno objavljenega termina igranja tekme na internetni strani zveze. Tekmovalna komisija je pregledala pritožbo in zapisnik tekme (podpisan s strani KMN PANONSKA). Na podlagi pregleda dokumentacije in posvetovanja z predsednikom zveze, je tekmovalna komisija odločila, da se tekma registrira z rezultatom 3:0 za KMN BELTINCI in se pritožba zavrne.

 

 

Vsi klubi morajo na zvezo poslati dopis dogovora z datumom odigranja tekme. V kolikor se tekme ne bodo odigrale, bodo klubi predani v disciplinski postopek DK in se tekme registrirajo kot neodigrane.

 

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija posebej opozarja sodnike, da morajo dosledno izpolniti in preveriti zapisnike, da so pravilno izpolnjeni. V kolikor ne bodo zapisniki izpolnjeni pravilno, bodo sodniki kaznovani.

 

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 20.00 uri.

Predsednik TK                                                                                                                         

Simon Korpič

Kategorija: