Zapisniki

Zapisnik 8.seje DK z dne 08.05.2014

|

ZAPISNIK

8. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 08.05.2014 ob 20.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc)

Opravičeno odsotni: Zvonko Tušak

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 20.kolo in 21.kolo

 

Na tekmi 20.kola med KMN BULLS in ŠD METEOR MELINCI je igralec SAŠO MAJC, reg.št. 5607 prejel rdeči karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec SAŠO MAJC se zaradi prejetega rdečega kartona po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 21. in 22.kolo (zaradi nešportnega obnašanja).

 

 

V 21.kolu na tekmi med RŠD KAMENCI in KMN BULLS APAČE ekipa KMN BULLS APAČE ni prišla na tekmo. Ekipa KMN BULLS APAČE se po 8.členu d)odstavka kaznuje z kaznijo 50,04 eur.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 22.kolo in 23.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

                                                                                                              Predsednik DK

                                                                                                          ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: