Zapisniki

Zapisnik seje predsedstva z dne 08.05.2014

|

ZAPISNIK

5. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 08.05.2014 ob 18.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Simon Korpič, Darko Vereš)

Opravičeno odsoten: Srečko Horvat

Odsoten: Zvonko Tušak

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Darko Vereš vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

Predsedstvo se je sestalo z predstavniki organizatorjeva zaključnih turnirjev na travi in asfaltu.

 

Z predstavniki kluba KMN PANONSKA smo se dogovorili, da se turnir izvede dne 14.06.2014, v primeru slabega vremena pa je rezervni datum 21.06.2014. Zveza bo sofinancirala sodniške stroške v znesku 100,00 eur.

 

Z predstavniki kluba ŠD METEOR smo se dogovorili, da se turnir izvede dne 14.06.2014, v primeru slabega vremena pa je rezervni datum 21.06.2014. Zveza bo sofinancirala sodniške stroške v znesku 100,00 eur.

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Predsedstvo je pregledalo in razpravljalo o prestopnem roku in registracijskem pravilniku.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Predsednik MZKMN

Darko Vereš, 1.r.

Kategorija: