Zapisniki

Zapisnik 9.seje tekmovalne komisije 28.05.2014

|

ZAPISNIK

9. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 28.05.2014 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Simon Korpič, Zvonko Tušak)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 22.kolo, 23.kolo in 24.kolo

 

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Tekma 15.kola med ŠD DOLNJA BISTRICA in ŠD METEOR MELINCI je bila odigrana 22.05.2014. Tekma se registrira z doseženim rezultatom 2:6.

 

Tekma 19.kola med ŠD TRNJE in KMN VIDEM G.PRI MAJI je bila odigrana 22.05.2014. Tekma se registrira z doseženim rezultatom 2:8.

 

 

Tekma 23.kola med KMN OLD BOYS MS in NK BRATONCI ni bila odigrana zaradi neprihoda eipe NK BRATONCI. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN OLD BOYS MS. Ekipa NK BRATONCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

Tekma 23.kola med ŠD METEOR MELINCI in KMN VIDEM G.PRI MAJI. Izključen je bil trener ekipe ŠD METEOR MELINCI,  MAJC ROBI. Trener MAJC ROBI se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z doseženim rezultatom 4:5.

 

Tekma 23.kola med ŠD METEOR MELINCI in KMN VIDEM G.PRI MAJI. Zaradi nešportnega obnašanja se  oba kluba predata v disciplinski postopek DK.

 

 

 

 

ASFALTNA LIGA 24.kolo, 25.kolo in 26.kolo

 

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

 

 

 

Vsi klubi morajo na zvezo poslati dopis dogovora z datumom odigranja tekme. V kolikor se tekme ne bodo odigrale, bodo klubi predani v disciplinski postopek DK in se tekme registrirajo kot neodigrane.

 

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija posebej opozarja sodnike, da morajo dosledno izpolniti in preveriti zapisnike, da so pravilno izpolnjeni. V kolikor ne bodo zapisniki izpolnjeni pravilno, bodo sodniki kaznovani.

 

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

Predsednik TK

Simon Korpič

Kategorija: