Zapisniki

Zapisnik 9.seje disciplinske komisije 28.05.2014

|

ZAPISNIK

9. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 28.05.2014 ob 18.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 22.kolo, 23.kolo in 24.kolo

 

Tekma 23.kola med KMN OLD BOYS MS in NK BRATONCI ni bila odigrana zaradi neprihoda eipe NK BRATONCI. Ekipa NK BRATONCI se na podlagi 12.člena disciplinskega pravilnika DK kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

Tekma 23.kola med ŠD METEOR MELINCI in KMN VIDEM G.PRI MAJI. Izključen je bil trener ekipe ŠD METEOR MELINCI, MAJC ROBI. Trener MAJC ROBI se  na podlagi 8.b. člena disciplinskega pravilnika kaznuje z 5 (pet) meseci prepovedi opravljanja vseh funkcij v klubu.

 

 

Tekma 23.kola med ŠD METEOR MELINCI in KMN VIDEM G.PRI MAJI. Zaradi  nešportnega obnašanja  se kluba ŠD METEOR MELINCI in KMN VIDEM G.PRI MAJI  na podlagi 8.c. člena disciplinskega pravilnika kaznujeta z opominom.

 

 

 

ASFALTNA LIGA 24.kolo, 25.kolo in 26.kolo

 

Disciplinska komisija ni obravnavala nobenega prekrška.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 19.00 uri.

 

 Predsednik DK

 ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: