Zapisniki

6.Seja predsedstva z dne 12.06.2014

|

ZAPISNIK

6. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 12.06.2014 ob 16.30 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Simon Korpič, Darko Vereš, Zvonko Tušak)

Opravičeno odsoten: Srečko Horvat

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Darko Vereš vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

Za zaključni turnir je predsedstvo delegiralo delegate za oba zaključna turnirja, ki se boste odigrala v soboto 14.06.2014.

 

Predsedstvo je obravnavalo osnutek temeljnega sporazuma zvez malega nogometa na območju Pomurja.

 

 

Na internetni strani bo objavljen razpis za prijave novih ekip, in prijave obstoječih ekip v sezoni 2014/2015. Razpis za prijave novih ekip je do 04.07.2014 z plačilom tekmovalne takse.  Prav tako se klubom zaračunajo kartoni in se poziva vse klube, da poravnajo vse zapadle obveznosti do 04.07.2014.

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Predsedstvo je pregledalo in razpravljalo o prestopnem roku in registracijskem pravilniku.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Darko Vereš, 1.r.

Kategorija: