Zapisniki

10.seja tekmovalne komisije 12.06.2014

|

ZAPISNIK

10. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.06.2014 ob 15.30 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Simon Korpič, Zvonko Tušak)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 25.kolo in 26.kolo

 

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

 

Tekme 25.kola se registrirajo z doseženimi rezultati, razen ene tekme.

 

Tekma 25.kola med NK TELEING RAZKRIŽJE in KMN BULLS APAČE ni bila odigrana, ker ekipa KMN BULLS APAČE ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za NK TELEING RAZKRIŽJE. Ekipa KMN BULLS APAČE se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Tekma 26.kola med KMN BULLS APAČE in KMN BRATONCI ni bila odigrana, ker ekipa KMN BRATONCI ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN BULLS APAČE. Ekipa KMN BRATONCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Tekma 26.kola med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN TELEING RAZKRIŽJE je bila prekinjena v polčasu pri rezultatu 2:2 zaradi premajhnega številla igralcev domače ekipe. Tekma se po 52.členu tekmovalnega pravilnika MZKMN MS registrira z rezultatom 0:3 za KMN TELEING RAZKRIŽJE.

 

 

 

 

ASFALTNA LIGA 27.kolo in 28.kolo

 

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

Zaostala tekma 23.kola med KMN LIPOVCI in KMN TURNIŠČE, ki je bila odigrana 05.06.2014 se registrira z doseženim rezultatom 6:5. Obe ekipi se predata v disciplinski postopek DK zaradi neodigranja tekme do 30.05.2014.

 

 

Tekme 27.kola se registrirajo z doseženimi  rezultati.

 

 

Tekma 28.kola med KMN LIPOVCI in KMN MURA KROG ni bila odigrana, ker  ekipa KMN MURA KROG  ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN LIPOVCI. Ekipa KMN MURA KROG se preda v disciplinski postopek DK.

 

Tekma 28.kola med KMN ODRANCI in KMN TURNIŠČE ni bila odigrana, ker ekipa KMN TURNIŠČE ni prišla na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN ODRANCI. Ekipa KMN TURNIŠČE se preda v disciplinski postopek DK.

 

 

Vsi klubi morajo na zvezo poslati dopis dogovora z datumom odigranja tekme. V kolikor se tekme ne bodo odigrale, bodo klubi predani v disciplinski postopek DK in se tekme registrirajo kot neodigrane.

 

 

 

 

2. Tekoče zadeve

 

Tekmovalna komisija posebej opozarja sodnike, da morajo dosledno izpolniti in preveriti zapisnike, da so pravilno izpolnjeni. V kolikor ne bodo zapisniki izpolnjeni pravilno, bodo sodniki kaznovani.

 

 

 

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 16.00 uri.

                                                                                         Predsednik TK                                                                                                                         Simon Korpič

Kategorija: