Zapisniki

10.seja disciplinske komisije 12.06.2014

|

ZAPISNIK

10. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.06.2014 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA 25.kolo in 26.kolo

 

Tekma 25.kola med NK TELEING RAZKRIŽJE in KMN BULLS APAČE ni bila odigrana, ker ekipa KMN BULLS APAČE ni prišla na tekmo. Ekipa KMN BULLS APAČE se na podlagi 8d.člena disciplinskega pravilnika DK kaznuje z odvzemom 3 (treh) točk v tekočem tekmovanju. 

 

 

Tekma 26.kola med KMN BULLS APAČE in KMN BRATONCI ni bila odigrana, ker ekipa KMN BRATONCI ni prišla na tekmo. Ekipa KMN BRATONCI se na podlagi 8d.člena disciplinskega pravilnika DK kaznuje z odvzemom 3 (treh) točk v tekočem tekmovanju.

 

 

ASFALTNA LIGA 27.kolo in 28.kolo

 

Zaostala tekma 23.kola med KMN LIPOVCI in KMN TURNIŠČE, ki je bila odigrana 05.06.2014, kljub temu, da je bil rok odigranja tekme 30.05.2014. Oba kluba KMN LIPOVCI in KMN TURNIŠČE se na podlagi 8.c. člena kaznujeta z opominom (zaradi neupoštevanja odigravanja tekme na podlagi sklepa predsedstva).

 

 

Tekma 28.kola med KMN LIPOVCI in KMN MURA KROG ni bila odigrana, ker  ekipa KMN MURA KROG  ni prišla na tekmo. Ekipa KMN MURA KROG se na podlagi 12.člena disciplinskega pravilnika DK kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

Tekma 28.kola med KMN ODRANCI in KMN TURNIŠČE ni bila odigrana, ker ekipa KMN TURNIŠČE ni prišla na tekmo. Ekipa KMN TURNIŠČE se na podlagi 12.člena disciplinskega pravilnika DK kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

 

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

 

2. Tekoče zadeve

 

 

3.  Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 16.30 uri.

 

                                                                                                              Predsednik DK

                                                                                                          ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: