Zapisniki

Zapisnik skupščine MZKMN MS 07.08.2014

|

ZAPISNIK

s seje skupščine MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 07.08.2014 ob 17.00 uri v dvorani Gasilskega društva M. Sobota.

Dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav predsednika MZ KMN MS
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Ugotovitev sklepčnosti
 5. Poročila o tekmovanju 2013/2014
 6. Nadomestne volitve organov MZKMN MS
 7. Sestava lig – asfaltna in pomurska na travi
 8. Žreb tekmovanja

9.   Pobude in vprašanja

10. Razno

                                                  

 

1.) Otvoritev skupščine in pozdrav predsednika MZKMN

Predsednik je z pozdravnim nagovorom odprl sejo skupščine MZKMN MS.

 

 

2.) Izvolitev delovnega predsedstva

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Predsednik:                                                  Darko Vereš

Člana:                                                                       Kozar Robert

                                                                       Tušak Zvonko

Zapisnikar:                                                   Šooš Robert

 

Overitelja:                                                     Bači Leon

                                                                       Tratnjek Darko

                                                                      

 

3.) Potrditev dnevnega reda

Predlaga se dopolnitev dnevnega reda in sicer:

 

Pod točko 7 se doda sprejem novih klubov v zvezo,

Pod točko 8 je sestava lig

Pod točko 9 žrebanje tekmovanja

Pod točko 10 pobude in vprašanja

Pod točko 11 razno

 

Dopolnjeni dnevni red se soglasno sprejme.

 

 

4.) Ugotovitev sklepčnosti

Po štetju glasov je bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna. Prisotnih je 16 članov od 23 vabljenih.

 

 

 

 

5.) Poročila o tekmovanju 2013/2014

 

Predsednik KM MZN MS:

Najprej pozdravi vse navzoče. Predsedstvo se je sestalo na štirih sejah v pomladanskem delu, nazadnje 16.07.2014. Obravnavali smo preteklo tekmovanje in zaključne turnirje. Čestitam klubu KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI za osvojeni naslov državnega prvaka v rekreativnem malem nogometu. Prav tako tudi kluboma KMN ODRANCI in KMN MURA KROG.

Sodelovanje z drugimi podobnimi zvezami poteka transparentno, nekaj skupnih točk smo našli, kar se tiče prestopnih rokov, mandatnih kazni, turnirja zvez. V mesecu juliju sem sodeloval tudi pri okrogli mizi glede prihodnosti malega nogometa.

Največje pomankljivosti pa vidim v sodelovanju med samimi klubi in potem posledično se to odraža tudi v sodelovanju s samo zvezo, oziroma nami kot predstavniki zveze in klubi. Zahvaljujem se vsem, ki so nas podprli pri ohranitvi obeh lig. Sredstva pridobljena s strani klubov se morajo tudi vrniti klubom, seveda na tak način in tako, da se spodbuja tudi tekmovalnost med klubi.

 

Na zadnji seji 16.07.2014 sta odstopila tudi dva člana predsedstva zaradi nestrinjanja pri nekaterih pogledih glede vodenja lige, en član je opravilno nesposoben, zato predlagam, da opravimo nadomestne volitve, ter naredimo predsedstvo kompletno.

 

 

Poročilo tekmovalne komisije:

Prvak za leto 2013/2014 je v Pomurski ligi postal KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI. Zaključni turnir je osvojila ekipa ŠD METEOR MELINCI.

 

Prvak v asfaltni ligi je postala ekipa KMN ODRANCI, prav tako tudi pokalni zmagovalec. Lanski poskusni 4-krožni sistem se ni najbolje obnesel, kar se je začelo odražati v zadnjih kolih, kjer se tekme več niso odigravale. S samim sojenjem so bili vsaj tako mnenje klubov, zadovoljni le, da nekateri sodniki napisana pravila uporabljajo po svoje.

 

 

Poročilo disciplinske komisije:

Vsi prekrški tako igralcev, kot funkcionarjev in tudi sodnikov ter ekip so bili primerno sankcionirani. Nekaterim so se zdele kazni previsoke, vendar je vedno ena tekma dodatno zaradi tega, ker igralci ne napišejo svojega videnja prekrška, po prejetem rdečem kartonu.

 

 

 

 

 

 

6.) Nadomestne volitve organov MZKMN Murska Sobota

 

Predsednik seznani skupščino, da sta odstopni izjavi podala g. Korpič Simon in g.Erjavec Franc. Tretji član g. Horvat Srečko pa je v bolniškem staležu. Predsednik predlaga, da se odstopne izjave sprejmejo in se razrešijo vsi trije člani predsestva.

Predlog je bil soglasno izglasovan, tako, da se vsi trije člani razrešijo iz predsedstva MZKMN Murska Sobota.

 

 

Predsednik predlaga tri nadomestne člane:

 1. Primož Gjerkiš iz ŠD TRNJE
 2. Darko Tranjek iz KMN BANGLADEŠ
 3. Robert Kozar iz KMN NEMČAVCI

 

Predlog z novimi tremi člani, da predsednik na glasovanje. Skupščina soglasno potrdi vse tri člane za nove člane predsedstva MZKMN Murska Sobota.

 

Ker je bil g. Darko Tratnjek dosedaj član nadzornega odbora, ga skupščina soglasno razreši kot člana nadzornega odbora. Predsedstvo predlaga novega člana za nadzorni odbor in sicer g. Karl Zamuda. Predsedstvo soglasno sprejme novega člana nadzornega odbora.

 

 

 

7.) Sprejem novih članov v zvezo in tekmovanje

Vlogo za sprejem v zvezo in tekmovanje so podali ŠD GENERACIJA 60-PUŠČA in NK DOKLEŽOVJE.

 

 

Soglasno se potrdi sprejem v tekmovanje NK DOKLEŽOVJE in sprejem novih članov v zvezo in ŠD GENERACIJA 60-PUŠČA in NK DOKLEŽOVJE.

 

 

 

8.) Sestava lig – asfaltna in pomurska liga na travi

Formiranje in potrditev lig za sezono 2013/2014

Za Pomursko ligo se je prijavilo 12 ekip, za asfaltno ligo pa 10 ekip.  Predsedstvo da na glasovanje sestavo obeh lig, skupščina ga soglasno potrdi.

 

 

 

9.) Žreb tekmovanja

Opravil se je žreb tekmovanja za Pomursko ligo in asfaltno ligo. Pari prvega kola so bili prebrani, ostali pari bodo objavljeni na internetni strani in poslan razpored klubom.

 

Začetek prvenstva v obeh ligah je sobota 30.08.2014 in nedelja 31.08.2014. Prestopni rok je podaljšan do 15.08.2014. Tekmovalna taksa v novi sezoni za pomursko ligo znaša 100,00 eur, za asfaltno ligo pa 90,00 eur. Registracija za novega igralca znaša 2,00 eur, podaljšanje pa 1,00 eur.

 

 

 

10.) Pobude in vprašanja

Zbrana sredstva od taks in registracij igralcev bodo v osnovi namenjena za nagrade klubom v prvenstvu.

 

Po novem bo sodnik po tekmi javil rezultat in oddal zapisnik tekme na zvezo. Klubi bodo tudi izbirali najboljše igralce in glede na točke se bo v sezoni določila najboljša ekipa, ki bo tudi nagrajena.

 

Predsednik poda pobudo glede organizacijo zaključnih turnirjev, ali bi se še organizirali in v kakšnem sistemu bi se odigrali.

Predstavnik KMN ČARDA pove, da bi bilo v redu, da je datum zaključnega turnirja objavljen čimprej.

 

Predstavnik KMN BANGLADEŠ da pobudo, da bi se zimski turnir odigral prostovoljno, potem pa še zaključni turnir po istem sistemu kot dosedaj.

 

Predstavnik KMN VIDEM da pobudo, da bi se zimski turnir odigral v Ljutomeru, ker je najem dvorane tam najbolj ugoden.

 

SPREJETI SKLEPI SKUPŠČINE:

 

1. Sklep skupščine je, da se ukine športna izkaznica.

2. Sklep skupščine je, da se izbere najboljša ekipa, na podlagi ankete klubov.

3. Sklep skupščine je, da sodnik javi rezultat in dostavi zapisnik.

4. Sklep skupščine je, da naj predsedstvo poda predlog o zaključnem turnirju in zimskem turnirju.

5. Sklep skupščine je, da  v primeru širitve lige in organiziranja dveh lig na travi,  zadnji dve ekipi na lestvici izpadeta in se preselita v nižjo ligo.

6. Sklep skupščine je, da sodnik pred tekmo pravilno izpolni zapisnik ter svoje naloge in dolžnosti pred pričetkom tekme.

 

Predstavnik KMN MURA KROG da pobudo, da naj sodnik pred tekmo preveri število žog s katerimi se igra na asfaltnem igrišču.

 

V travnati ligi mora klub zagotoviti tri po kvaliteti primerljive žoge za odigranje tekem kot domačin.

 

 

11.) Razno

 

Strokovni sodelavec je skupščini predstavil tudi sklep  o dodelitvi sredstev klubom  iz mestne občine Murska Sobota, katerim je mestna občina Murska Sobota namenila 100,00 eur za leto 2014. Znesek dotacije za leto 2014 se obračuna pri računu za jesenski del tekmovanja.

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                               Predsednik delovnega predsedstva:

Robert Šooš                                                                         Darko Vereš                                    

Kategorija: