Zapisniki

Zapisnik seje predsedstva z dne 20.8.2014

|

ZAPISNIK

7. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 20.08.2014 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Darko Vereš, Zvonko Tušak, Darko Tratnjek, Robert Kozar)

Opravičeno odsoten: Primož Gjerkiš

  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Darko Vereš vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.

 

2.   Pregled zapisnika zadnje seje

 

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 

  1. Tekoče zadeve

 

Predsedstvo je obravnavalo sestavo lig in začetek prvenstva v obeh ligah. Sestanek s sodniki travnate in asfaltne lige bo v sredo 27.08.2014 ob 18.00 uri in v četrtek  28.08.2014 ob 19.00 uri v Gostilni pri Mokošu v Bakovcih. Vabljeni so tudi novi kandidati za sodnike.

 

Vodenje lig:

Tekmovalni del za pomursko ligo bo v sezoni 2014/2015 vodil g. Primož Gjerkiš.

Tekmovalni del za asfaltno ligo bo v sezoni 2014/2015 vodil g. Zvonko Tušak.

Disciplinsko komisijo bo v sezoni 2014/2015 vodil g. Darko Vereš.

      Delegiranje sodnikov bo v sezoni 2014/2015 opravljal g. Darko Vereš.

Registracijsko komisijo bo v sezoni 2014/2015 vodil g. Darko Tratnjek.

Disciplinsko komisijo 2.stopnje bo v sezoni 2014/2015 vodil g. Robert Kozar.

 

Sklep predsedstva za sodnike v naslednji sezoni:

Sprejme se sklep, da se delegiranje sodnikov in tekem objavi na internetni strani najkasneje v četrtek dopoldan za tekoče kolo. Delegirani sodniki si sami izpišejo obrazec OBRAČUN STROŠKOV SODNIKA.

 

Sklep predsedstva:

Sprejme se sklep, da se odpre poslovni račun zveze na Delavski hranilnici in se račun na SKB banki zapre.

 

 

Sklep predsedstva:

Sprejme se sklep, da se internetna številka, na katero so se pošiljali rezultati ukine zaradi racionalizacije stroškov.

 

 

 

 

  1. Pobude in vprašanja

 

Predsedstvo je pregledalo in razpravljalo o prestopnem roku in registracijskem pravilniku.

 

  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

                                                                                              Predsednik MZKMN

                                                                                                   Darko Vereš, 1.r.

Kategorija: