Zapisniki

Zapinik 1.seje tekmovalne komisije 17.10.2014

|

ZAPISNIK

1.seje tekmovalne komisije z dne 17.10.2014 ob 16.00 uri. Prisotni: Tušak Zvonko, Primož Gjerkiš

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov tekem
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

1.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

2.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Tekma med KMN VIDEM G.PRI MAJI in ŠDMN BAKOVCI se odigra 26.10.2014 ob 10.00 uri v Svetem Juriju.

Tekma med KMN TELEING RAZKRIŽJE in NK BRATONCI se odigra 07.11.2014 ob 18.00 uri na Razkrižju.

3.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Tekma med KMN OLD BOYS in ŠD TRNJE se odigra po dogovoru z kluboma.

4.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Tekma med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI se odigra  30.10.2014 ob 19.00 uri v TRNJU.

5.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Na tekmi med ŠDMN BAKOVCI in KMN TELEING RAZKRIŽJE je zapisnik o tekmi pomankljivo izpolnjen in ni podpisan s strani domačina. Ekipa ŠDMN BAKOVCI se preda v disciplinski postopek DK.

6.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Na tekmi med RŠD KAMENCI in ŠD METEOR MELINCI je prišlo do prekinitve tekme v 52.minuti. ko so igralci RŠD Kamenci zapustili igrišče pri trenutnem rezultatu 1 : 3 za moštvo ŠD METEOR MELINCI. Iz tega razloga se tekma registrira z rezultatom 0 : 3 za ŠD METEOR MELINCI, saj je 1 : 3 rezultatsko neugodna za moštvo ŠD METEOR MELINCI po 48. In  52. členu Tekmovalnega pravilnika.. Na tekmi sta prejela rdeče kartone igralca HORVAT ALEKS reg.št.2107 in HORVAT NENAD reg.št.2385. Oba igralca se predata v disciplinski postopek DK.

7.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Tekma med KMN METEOR MELINCI in KMN NEMČAVCI ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe KMN NEMČAVCI na tekmo. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN METEOR  MELINCI. Ekipa KMN NEMČAVCI se preda v disciplinski postopek DK.

ASFALTNA LIGA

1.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

2.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

3.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Tekma med KMN TURNIŠČE in KMN LIPOVCI  ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe KMN LIPOVCI. Ekipa KMN LIPOVCI se preda v disciplinski postopek DK.

4.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

5.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

6.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

7.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

2. TEKOČE ZADEVE

Ekipa KMN KERENČIČEVA se zaradi neprijave igralcev in neplačila takse za tekmovanje izloči iz tekmovanja asfaltne lige v sezoni 2014/2015.

3.RAZNO

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 eur, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 16.30 uri.

                                                                                                                             Tekmovalna komisija

                                                                                                                             Primož Gjerkiš

Kategorija: