Zapisniki

Zapisnik 1.seje disciplinske komisije z 17.10.2014

|

ZAPISNIK

1.seje disciplinske komisije z dne 17.10.2014 ob 16.30 uri. Prisotni: Darko Vereš, Primož Gjerkiš

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov tekem
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

5.kolo

Na tekmi med ŠDMN BAKOVCI in KMN TELEING RAZKRIŽJE se ekipa ŠDMN BAKOVCI zaradi pomanjkljivo izpolnjenega in nepodpisanega zapisnika po 8.j) točki disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni, ker pritožba ni bila dostavljena na zvezo.  Kazen je izrekel Primož Gjerkiš, iz postopka se je izločil Darko Vereš.  

6.kolo

Tekma med RŠD KAMENCI in ŠD METEOR MELINCI.

V zvezi z dogajanjem smo zaprosili še moštvi ŠD METEOR MELINCI in predvsem  ekipo RŠD KAMENCI za pojasnitev okoliščin. Obe ekipi sta poslali svoje izjavi. Ekipa RŠD KAMENCI je poslala pritožbo glede tekme 4 dni po končani tekmi, torej je zamudila rok po pravilniku. Kljub temu sta obe komisiji pregledali vse prejete izjave o tekmi.

Kaznovana  igralca nista podala svojih izjav v predvidenem roku po pravilniku.

Na podlagi prijav in poročil disciplinska komisija razsoja naslednje:

ALEKS HORVAT – št. 10 – reg. 2107 prejet rdeči karton zaradi fizičnega napada na sodnika tekme in žaljivega vedenje med in po tekmi.  Prišlo je do fizičnega kontakta manjše intenzitete  in porivanja sodnika. Izreče se mandatna kazen po členu 8a) – 3 alineja in 9. členu ter 18. členu  sicer v trajanju 6 mesecev prepovedi igranja in opravljanja drugih funkcij v klubu vezano na uradne tekme pod okriljem MZKMN MS. Kazen začne teči z dnem 7. oktober 2014 in traja do 7. april 2015.

NENAD HORVAT – št. 17- reg. 2385 -  prejet rdeč karton  zaradi verbalnega napada na sodnika tekme – kazen disciplinskega sodnika po 8a) – 2 alineja in 9. členu ter 18. členu  ( 3 tekme +1 tekma)  skupaj 4 tekme prepovedi igranja. Velja za zaostale tekme ( 2. in 3. Kolo)  in tekme 7. In 8. Kola.

Predstavnika kluba :

G. ANTON KOVAČ –uradna oseba ( trener) zaradi žaljivega vedenja do sodnika tekme in nagovarjanje ekipe k zapustitvi igrišča pred regularnim zaključkom tekme. Izreče se kazen opravljanja vseh funkcij v klubu RŠD Kamenci  in drugih funkcij pod okriljem MZKMN MS po členu 8b) – 2 alineja in 10. Členu ter 22. členu  v trajanju dveh tekem in sicer v 8. in 9. Krogu Pomurske lige 2014/2015.

G. BERNARD LEVAČIČ – KEKI –predstavnik ekipe in zapisnikar - žaljivo vedenje do sodnika in nagovarjanje ekipe k zapustitvi igrišča pred regularnim zaključkom tekme. Izreče se kazen po členu 8b) – 2 alineja in 10. Členu ter 22. Členu  opravljanja vseh funkcij vodenja ekipe RŠD Kamenci na uradnih tekmah pod okriljem MZKMN MS na eni tekmi in sicer v 8.  Krogu Pomurske lige 2014/2015.

S strani disciplinske komisije se kaznuje ekipa RŠD KAMENCI po členu 8c)- 1 alineja in 23. členu disciplinskega pravilnika z opominom zaradi samovoljnega odhoda z igrišča pred regularnim koncem tekme . Prav tako se mu nalaga denarna kazen po 12. členu DP  v znesku 30,00  € zaradi neplačila sodniške takse po omenjeni tekmi. V tekmovanju fair play se prišteje ekipi 20 točk.

7.kolo

Tekma med KMN METEOR MELINCI in KMN NEMČAVCI ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe KMN NEMČAVCI na tekmo. Ekipa  KMN NEMČAVCI se na podlagi 8d) člena disciplinskega pravilnika kaznuje z 50,04 eur kazni.

ASFALTNA LIGA

3.kolo

Tekma med KMN TURNIŠČE in KMN LIPOVCI  ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe KMN LIPOVCI. Ekipa KMN LIPOVCI se na podlagi 8d)člena disciplinskega pravilnika kaznuje z 50,04 eur kazni.

2.TEKOČE ZADEVE

3.RAZNO

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 eur, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

                                                                                                                             Disciplinska komisija:

                                                                                                                             Darko Vereš

Kategorija: