Zapisniki

Zapisnik 2.seje tekmovalne komisije z dne 13.11.2014

|

ZAPISNIK

2.seje tekmovalne komisije z dne 13.11.2014 ob 17.00 uri. Prisotni: Tušak Zvonko, Primož Gjerkiš

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov tekem
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

2.kolo

Tekma med NK RAZKRIŽJE in NK BRATONCI se je odigrala 07.11.2014 in se registrira z doseženim rezultatom.

Tekma med KMN VIDEM G.PRI MAJI in ŠDMN BAKOVCI se je odigrala 26.10.2014 in se registrira z doseženim rezultatom. Na podlagi prijave sodnika in poročila delegata se predstavnik in trener kluba KMN VIDEM G.PRI MAJI, g.Karl Zamuda preda v disciplinski postopek DK.

3.kolo

Tekma med ŠD TRNJE in KMN OLD BOYS se je odigrala 23.10.2014 in se registrira z doseženim rezultatom.

4.kolo

Tekma med NK BRATONCI in ŠD DOLNJA BISTRICA se je odigrala 22.10.2014 in se registrira z dosežnim rezultatom.

Tekma med ŠD TRNJE in ŠDMN BAKOVCI se je odigrala 30.10.2014 in se registrira z doseženim rezultatom.

8.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

9.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

10.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

11.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

ASFALTNA LIGA

8.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

9.kolo

Vse odigrane tekme se registrirajo z doseženimi rezultati.

Tekma med KMN OLD BOYS in NK BRATONCI ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe NK BRATONCI na tekmo. Ekipa NK BRATONCI se preda v disciplinski postopek DK.

2. TEKOČE ZADEVE

 

3.RAZNO

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 eur, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 17.30 uri.

                                                                                                                  Tekmovalna komisija

                                                                                                                             Primož Gjerkiš

Kategorija: