Zapisniki

Zapisnik 2.seje disciplinske komisije z dne 13.11.2014

|

ZAPISNIK

2.seje disciplinske komisije z dne 13.11.2014 ob 17.30 uri. Prisotni: Darko Vereš, Primož Gjerkiš

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov tekem
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

2.kolo

Na tekmi med KMN VIDEM G.PRI MAJI in ŠDMN BAKOVCI je na podlagi prijave sodnika predstavnik in trener kluba KMN VIDEM G.PRI MAJI, g.Karl Zamuda predan v disciplinski postopek DK. Na podlagi 8.b člena disciplinskega pravilnika kaznuje z opominom.

KMN VIDEM G.PRI MAJI se naloži, da sodniku plačajo takso za sojenje v znesku 30,00 eur.

9.kolo

Tekma med KMN OLD BOYS in NK BRATONCI ni bila odigrana zaradi neprihoda ekipe NK BRATONCI na tekmo. Ekipa NK BRATONCI se na podlag 8d.člena disciplinskega pravilnika DK kaznuje z 50,04 eur kazni.

2.TEKOČE ZADEVE

3.RAZNO

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 eur, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

                                                                                                              Disciplinska komisija:

                                                                                                                             Darko Vereš

Kategorija: