Zapisniki

|

ZAPISNIK

1. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 09.08.2011 ob 15.30 uri v prostorih Kerital M. Sobota.

Dnevni red:

 1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
 2. Pregled zapisnika zadnje seje
 3. Imenovanje, izvolitev TK, DK in RK
 4. Formiranje liga za sezono 2011/2012
 5. Tekoče zadeve
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Tušak Zvonko, Vereš Darko)
Opravičeno odsotni člani:


 1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.
 2. Pregled zapisnika zadnje seje

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

 1. Izvolitev tekmovalne komisije, disciplinske komisije in registracijske komisije

Predsedstvo zveze predlaga naslednjo sestavo komisij:

Predlog za predsednika tekmovalne komisije: VEREŠ DARKO, za člana komisije : TUŠAK ZVONKO, HORVAT SREČKO.

Predlog za predsednika disciplinske komisije: ERJAVEC FRANC, za člana komisije: KORPIČ SIMON, HORVAT SREČKO.

Predlog za registracijsko komisijo: KORPIČ SIMON, TUŠAK ZVONKO.

Predsedstvo soglasno sprejme imenovanje komisij in jih potrdi za naslednjo sezono.

 1. Formiranje lig za sezono 2011/2012

Predsedstvo zveze sprejme sklep, da se formirajo za sezono 2011/2012 naslednje lige: POMURSKA LIGA, ASFALTNA LIGA, TRAVNATA A LIGA.

POMURSKA LIGA:

  1. KMN NEMČAVCI
  2. ŠD BULLS APAČE
  3. KMN SUHI VRH-ARIES IT
  4. KMN INTER ČRENŠOVCI
  5. ŠD METEOR MELINCI
  6. KMN OLD BOYS MURSKA SOBOTA
  7. ŠD VIDEM GOSTILNA PRI MAJI
  8. ŠD KMN BAKOVCI
  9. ŠD TRNJE
  10. KMN KAMENCI

ASFALTNA LIGA:

  1. KMN LIPOVCI
  2. KMN BELTINCI
  3. KMN TURNIŠČE
  4. ŠD KRAŠČI09
  5. KMN RAKIČAN
  6. KMN BANGLADEŠ
  7. KMN PANONSKA
  8. KMN MURA KROG
  9. KMN ODRANCI
  10. KMN SLOVAN
  11. KMN KERENČIČEVA
  12. KMN INTER DOMAJINCI

TRAVNATA A LIGA:

  1. KMN SOTINA
  2. KMN PERTOČA
  3. KMN INTER DOLIČ

Pomurska liga in asfaltna liga bosta igrali dvokrožni ligaški sistem. Travnata a liga bo igrala turnirski sistem. Predsedstvo poziva klube travnate a lige, da pošljejo najkasneje do 17.avgusta potrdilo, da se strinjajo z igranjem in sistemom igranja v tej ligi.

Predsedstvo poziva klube asfaltne lige, da pošljejo nakasneje do 17.avgusta izjavo, ali bodo igrali po sistemu 4+1 ali 5+1.

 1. Tekoče zadeve

Sodniški seminar bo v četrtek 25.08.2011 ob 19.00 uri in v petek 26.08.2011 ob 19.00 uri v Gostilni Baranja v Nemčavcih.

 1. Pobude in vprašanja

Predsednik zveze je predstavil anketo, ki je bila izvedena na skupščini.

 1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

 

Predsednik MZKMN
Srečko Horvat, 1.r.

 

Kategorija: