Zapisniki

|

ZAPISNIK

2. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 05.09.2011 ob 18.00 uri v prostorih Kerital M. Sobota.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Tušak Zvonko, Vereš Darko)
Opravičeno odsotni člani:


  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.
  2. Pregled zapisnika zadnje seje

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

  1. Tekoče zadeve

Na podlagi razprave predsedstvo sprejme naslednji slep: Vsi klubi lahko dodatno registrirajo največ 3 igralce, z tem, da kompletno izpolnjeno dokumentacijo dostavijo v podjetje Kerital najkasneje v sredo 07.09.2011 in prevzamejo izkaznice v petek 09.09.2011 do 13.ure.

Predsedstvo je obravnavalo prispelo pošto ekip travnatih lig. Ker se je na poziv predsedstva odzval samo en klub (KMN SOTINA), se travnata a liga ne organizira zaradi samo ene prijavljene ekipe.

Pozivamo sodnike klubov asfaltne lige, da si uredijo pogoje za sojenje v letošnji sezoni.

  1. Pobude in vprašanja
  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila:

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

Predsednik MZKMN
Srečko Horvat, 1.r.

Kategorija: