Zapisniki

|

ZAPISNIK

3. SEJE PREDSEDSTVA MZ KMN M. Sobota, ki je bila dne 29.09.2011 ob 18.00 uri v prostorih gostilne Baranja M. Sobota.

Dnevni red:

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Pregled zapisnika zadnje seje
  3. Tekoče zadeve
  4. Pobude in vprašanja
  5. Razno

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc,  Korpič Simon, Horvat Srečko, Vereš Darko)
Odsotni člani: Tušak Zvonko

Ostali prisotni predstavniki klubov: KMN SUHI VRH, KMN OLD BOYS, KMN KAMENCI, KMN VIDEM, ŠD TRNJE,  KMN METEOR, KMN BAKOVCI, KMN NEMČAVCI, KMN INTER ČRENŠOVCI
Opravičeno odsotni predstavniki klubov: ŠD BULLS


  1. Predsednik MZ KMN M.Sobota g.Horvat Srečko vse prisotne zelo lepo pozdravi in se jim zahvali za prihod na sejo.
  2. Pregled zapisnika zadnje seje

Pregledali smo zapisnik zadnje seje in ugotovili, da so se vsi sklepi izvedli.

  1. Tekoče zadeve

Predsednik zveze predstavi klubom problem zaradi neodigranja tekem v Pomurski ligi, predvsem v začetku, ko tri ekipe niso prišle na tekmo v Suhi vrh. Poudari še, da je zveza tudi zaradi prošenj za dodatne registracije ugodila klubom in dovolila dodatne tri registracije igralcev, vendar kljub temu klubi tudi ne prihajajo na tekme, oziroma pridejo v premajhnem številu, da se tekma ne more odigrati. Predsednik zaprosi predstavnike klubov, da povejo svoje mnenje oziroma predloge za izboljšanje stanja dosedanjega prvenstva.

Predstavnik KMN OLD BOYS pove, da na tekme pride maksimalno 5 ali 6 igralcev ali manj, kljub temu, da imajo registriranih preko 20 igralcev.

Predstavnik KMN VIDEM G.PRI MAJI pove, da se za registracije oziroma za obvestila obvesti predstavnika kluba in ne predsednika kluba, da bodo pravočasno obveščeni. Problem neprihoda na tekmo je predvsem to, da mladi ne pridejo na tekmo in se niti ne udeležujejo treningov.

Predstavnik KMN SUHI VRH poudari, da je problem udeležbe tekem, saj so dosedaj imeli tri domače tekme in ni bilo tekem. Pripraviti je potrebno igrišče in urediti okolico, gledalci pridejo na tekmo in zaradi neprihoda ekip tudi gledalcev v bodoče ne bo več na tekme. Naši igralci tekmujejo v različnih klubih, pa vendar pridejo na vsako tekmo. Največji problem je to, da moramo urediti igrišče, začrtati, povabiti gledalce, nato pa tekme ni.

Predstavnik KMN TRNJE pove, da je problem mladih igralcev, ki enostavno ne pridejo na tekmo. V klubih je potrebno pritegniti nove igralce in jih motivirati za odigravanje tekem.

Predstavnik KMN KAMENCI poudari, da razlogov za neprihod na tekmo ni in je potrebno vse tekme odigrati.

Predstavnik KMN BAKOVCI poudari, da oni pridejo na tekmo, pa tudi če samo z minimalnim številom igralcev.

Predstavnik KMN METEOR pove, da ni razlogov za neprihod na tekmo in se vse tekme lahko odigrajo. Meni, da je glavni razlog za neprihod na tekmo tudi nepravilno vodenje klubov in je za neodigranje tekme predvsem krivo vodstvo kluba.

Predstavnik KMN NEMČAVCI poudari, da ni namen kaznovanja klubov zaradi neprihoda na tekmo ampak ureditev tekmovanja, da se vse tekme odigrajo.

Predstavnik KMN INTER ČRENŠOVCI pove, da je problem v klubu, da na tekmo prideta dva ali trije igralci in ne moremo odigrati tekme. Že zelo težko skompletiramo celotno ekipo in sam ne morem vplivati, ker jih ni na tekmo.

Predsednik zveze povzame razpravo z ugotovitvijo, da imajo klubi iste probleme predvsem z neprihodom svojih članov na treninge in tekme.

  1. Pobude in vprašanja
  1. Razno

Vsem klubom se sporoča, da je kontakt v novi sezoni možen samo preko emaila: .

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

 

Predsednik MZKMN
Srečko Horvat, 1.r.

 

Kategorija: