Zapisniki

|

ZAPISNIK

1. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 14.09.2011 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 


POMURSKA LIGA  1.kolo in 2.kolo

 

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 1.kolu na tekmi med ŠD METEOR in RŠD KAMENCI je igralec RŠD KAMENCI ŠARKEZI ANDREJ prejel rdeči karton. Igralec ŠARKEZI ANDREJ se preda v disciplinski postopek DK.

V 1.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN OLD BOYS ekipa KMN OLD BOYS ni prišla na tekmo. Ekipa KMN OLD BOYS se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN SUHI VRH ARIES IT.

V 2.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in ŠD BULLS APAČE ekipa ŠD BULLS APAČE ni prišla na tekmo. Ekipa ŠD BULLS APAČE se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN SUHI VRH ARIES IT.

 

ASFALTNA LIGA 1.kolo in 2.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 2.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN MURA KROG ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila prijavo ekipa gostujoče ekipe k zapisniku. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

V 2.kolu na ekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN PANONSKA ekipa KMN PANONSKA ni

Prišla na tekmo. Ekipa KMN PANONSKA se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN BANLADEŠ.

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

Tekoče zadeve

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

 

Predsednik TK
Vereš Darko

 

Kategorija: