Zapisniki

|

ZAPISNIK

1. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 14.09.2011 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 


POMURSKA LIGA 1.kolo in 2.kolo

 

V 1.kolu na tekmi med ŠD METEOR in RŠD KAMENCI je igralec RŠD KAMENCI ŠARKEZI ANDREJ prejel rdeči karton. Igralec ŠARKEZI ANDREJ  se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 3 (štirimi) tekmami prepovedi igranja in velja za 2., 3. in 4.kolo.

V 1.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN OLD BOYS ekipa KMN OLD BOYS ni prišla na tekmo. Ekipa KMN OLD BOYS se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

V 2.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in ŠD BULLS APAČE ekipa ŠD BULLS APAČE ni prišla na tekmo. Ekipa ŠD BULLS APAČE se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

ASFALTNA LIGA 1.kolo in 2.kolo

V 2.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN MURA KROG ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila prijavo ekipa gostujoče ekipe k zapisniku. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

V 2.kolu na ekmi med KMN BANGLADEŠ in KMN PANONSKA ekipa KMN PANONSKA ni

Prišla na tekmo. Ekipa KMN PANONSKA se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

Predsednik DK
ERJAVEC Franc 1.r

 

Kategorija: