Zapisniki

Zapisnik DK 11.09.2015

|

ZAPISNIK

1. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 11.09.2015 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

 

POMURSKA LIGA

1. KROG     NI BILO DISCIPLINSKIH NEPRAVILNOSTI

2. KROG

ŠDMN BAKOVCI : KMN OLD BOYS

Zapisnik tekme pomanjkljivo izpolnjen, brez uradnih oseb, zapisnikar ni znan, gibanje rezultata zapisano napačno. Po tekmi javljen neuradni rezultat ni bil pravilen. Dejanski rezultat tekme je bil 4 : 2, in ne 3: 2 kot je bilo javljeno po telefonu. Za vse sodnike velja, da naj zapišejo rezultat po sms, da ne bo pozneje prišlo do nesporazuma. Pisna sled je boljša kot ustna in tudi se lahko preveri, kje se je zataknilo. Manjka podrobna obrazložitev izključitve z rdečim kartonom. Obrazložitev izključitve podana po predvidenem roku za oddajo poročila s tekme.

Sklep DS št. 1/ 2015-2016 :

Glavno odgovornost za pravilnost zapisnika in verodostojnost podatkov nosi sodnik. V tem primeru je sodnik navedene tekme g. ANTON HORVAT opravil svoje delo glede zapisnika in kasneje glede javljanja rezultata površno. Po 8. b členu in 22. Členu DP se sodnik g. ANTON HORVAT opomni.

S klopi za rezervne igralce v 40. Minuti tekme je bil odstranjen igralec KMN OLD BOYS št. 7 TIM FRIDRIH reg. Št. 1797 zaradi nešportnega in žaljivega komentiranja sojenja. Igralec je klop za rezervne igralce zapustil ob negodovanju.

Izjava igralca ni prejeta v obravnavo.

Sklep DS št. 2/2015-2016 :

Po 8.a, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN OLD BOYS TIM FRIDRIH kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Velja za 3. Kolo PL MZKMN MS.

KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI : KMN TELEING RAZKRIŽJE

V 30. Minuti tekme je bil izključen igralec KMN TELEING RAZKRIŽJE št. 17 MIHALIČ DAVID reg.št. 2763 zaradi nasilnega obnašanja nad nasprotnim igralcem. Po že dosojenem prekršku nad njim se je s telesom zaletel v nasprotnika in ga podrl na tla. Po prejetem kartonu je sprva z negodovanjem sprejel kazen. Po umiritvi strasti je športno zapustil igrišče.

Izjava igralca ni prejeta v obravnavo.

Sklep DS št. 3/2015 – 2016 :

Po 6. Členu, 8.a, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN TELEING RAZKRIŽJE MIHALIČ DAVID reg.št. 2763 kaznuje z ( 2) dvema tekmama prepovedi nastopanja. Velja za 3. Kolo in 4. Kolo PL MZKMN MS. Pri izreku kazni se je upoštevala olajševalna okoliščina, da je bila reakcija spontana in nepremišljena na prekršek storjen s strani nasprotnega igralca.

 

ASFALTNA LIGA

  1. KROG

KMN PANONSKA : ŠD MLADOST KAMENCI

S strani ŠD MLADOST KAMENCI je po tekmi prišlo do vpisa, da je navijač domačinov pritekel na igrišče in udaril igralca gostov. Kasneje prispela pisna izjava, kjer je zapisano, da je prišlo do žaljenja s strani domačih navijačev in da ni bilo redarske službe.

DK s strani uradnega predstavnika MZKMN MS na tekmi ni prejela nobene dodatne izjave oziroma poročila o takšnih dogodkih, ki se omenjajo.

Sklep DS št. 4/ 2015 – 2016 :

Zaradi premalo potrjenih dejstev v zvezi z dogodki na tekmi se postopek zoper ekipo KMN PANONSKA ustavi.

2.KROG NI BILO DISCIPLINSKIH NEPRAVILNOSTI

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: