Zapisniki

Zapisnik DK 18.09.2015

|

ZAPISNIK

2. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 18.09.2015 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
 2. Tekoče zadeve
 3. Razno

 

POMURSKA LIGA 3. KOLO

NI BILO UGOTOVLJENIH DISCIPLINSKIH PREKRŠKOV

ASFALTNA LIGA 3. KOLO

ŠD MLADOST KAMENCI : KMN LIPOVCI

Tekma ni bila odigrana, saj ekipa KMN LIPOVCI ni prišla na tekmo. Po pretečenem času čakanju je sodnik zaključil s tekmo.

Sklep DS št. 5/ 2015-2016:

Prekršek po 8.c) in 8.d) členu DP MZKMN MS. Kazen za prvi neupravičen neprihod na tekmo v tekočem tekmovanju 50,04 € za ekipo KMN LIPOVCI.

S strani KMN LIPOVCI je prišlo pojasnilo, zakaj se niso udeležili tekme. Kljub temu DK smatra, da bi se kljub oslabljeni ekipi KMN LIPOVCI morali udeležiti tekme, saj niso bili izpolnjeni vsi upravičeni razlogi za preložitev tekme po tekmovalnem pravilniku.

Sklep DS št. 6/2015 – 2016 :

Na podlagi finančnega pregleda stanja TRR MZKMN MS na dan 15.9.2015 se ekipe po spisku, ki sledi sklepu.

Z zadnjim opozorilom po DP MZKMN 23. Člen - neizpolnjevanje obveznosti do zveze pozovejo k plačilu tekmovalne takse za sezono 2015/ 2016. V kolikor do srede 23.9.2015 ne bo posredovan odrezek plačila tekmovalne takse oziroma na TRR MZKMN ne bo zabeležen priliv sredstev od spodaj navedenih klubih se domače tekme klubom, ki dolgujejo MZKMN MS ne bodo delegirale in se bodo po DP MZKMN MS sankcionirali klubi, ki ne bodo izpolnili denarnih obveznosti do zveze.

SPISEK KLUBOV Z ODPRTIMI TERJATVAMI ZA TEKOČE TEKMOVALNO LETO 2015/2016:

POMURSKA LIGA MZKMN MS NA TRAVI:

 1. ŠD METEOR MELINCI
 2. KMN NEMČAVCI
 3. KLUB MLADIH ODRANCI
 4. ROMSKO ŠPORTNO DRUŠTVO KAMENCI
 5. KMN OLD BOYS MURSKA SOBOTA
 6. NK ČARDA MARTJANCI
 7. NK BRATONCI
 8. NK TEŠANOVCI

ASFALTNA LIGA MZKMN MS NA ASFALTU:

 1. KMN BELTINCI
 2. KMN MURA KROG NA ASFALTU
 3. KMN BANGLADEŠ MS
 4. ŠPORTNO DRUŠTVO MLADOST KAMENCI
 5. ŠPORTNO DRUŠTVO TORPEDO

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: