Zapisniki

|

ZAPISNIK

2. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 28.09.2011 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA  3.kolo in 4.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 3.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in RŠD KAMENCI je igralec RŠD KAMENCI ALBERT KOVAČ prejel rdeči karton. Igralec ALBERT KOVAČ se preda v disciplinski postopek DK.

V 4.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN INTER ČRENŠOVCI ekipa KMN INTER ČRENŠOVCI ni prišla na tekmo. Ekipa KMN INTER ČRENŠOVCI se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN SUHI VRH ARIES IT.

 

ASFALTNA LIGA 3.kolo in 4.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 3.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN TURNIŠČE ekipa KMN TURNIŠE ni prišla na tekmo. Ekipa KMN TURNIŠČE se preda v disciplinski postopek DK. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za KMN MURA KROG.

V 4.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN SLOVAN ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila popoln zapisnik (manjka prijava ekipe). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

 

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

Tekoče zadeve

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

 

Predsednik TK
Vereš Darko

Kategorija: