Zapisniki

Zapisnik DK 24.09.2015

|

ZAPISNIK

3. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 24.09.2015 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

4. KROG    

KMN OLD BOYS : ŠD TRNJE

V 42. minuti tekme je bil izključen igralec ŠD TRNJE št. 7 ROBERT VUK reg.št. 92 zaradi nasilnega obnašanja nad nasprotnim igralcem ob prekinitvi igre. Nad izključenim igralcem je bil s strani domačega igralca storjen prekršek na brezobziren način. Izključeni igralec je ob prekinitvi nešportno spontano povratno reagiral in nasprotnika z nogo udaril po nogi. Intenziteta udarca je bila srednje močna. Izključeni igralec je po prejeti disciplinski kazni mirno in športno zapustil igrišče.

Izjava igralca je bila prejeta in se je upoštevala pri izreku kazni.

Sklep DS št. 7/2015 – 2016 :

Po 6. členu, 8. a, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec ŠD TRNJE VUK ROBERT reg.št. 92 kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Velja za 5. Kolo PL MZKMN MS. Pri izreku kazni se je upoštevala olajševalna okoliščina, da je bila reakcija spontana in nepremišljena na prekršek storjen s strani nasprotnega igralca.

 

ASFALTNA LIGA

  1. KROG        NI BILO UGOTOVLJENIH DISCIPLINSKIH NEPRAVILNOSTI

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: