Zapisniki

Zapisnik DK 30.09.2015

|

ZAPISNIK

4. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 30.09.2015 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

5. KROG    

KMN TELEING RAZKRIŽJE : KMN OLD BOYS

V 48. minuti tekme je bil izključen igralec KMN TELEING RAZKRIŽJE št. 8 ALEŠ ROB reg.št. 2565 zaradi nasilnega obnašanja nad nasprotnim igralcem. Udaril ga je namreč v predel obraza. Po izključitvi je športno zapustil igrišče.

Izjava igralca g. Aleša Roba ni bila prejeta.

Sklep DS št. 8/2015 – 2016 :

Po 8. a členu 2. alineja , 9. členu in 18. členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN TELEING RAZKRIŽJE ALEŠ ROB reg.št. 2565 kaznuje z ( 2) DVEMA tekmama prepovedi nastopanja. Velja za 6. Kolo in 7. kolo PL MZKMN MS.

KLUB MLADIH ODRANCI : KMN TEŠANOVCI

V 52. minuti tekme je bil izključen igralec KMN TEŠANOVCI št. 6 PRIMOŽ CIPOT reg.št. 2625  zaradi nasilnega starta nad nasprotnim igralcem. Pri posredovanju v svojem kazenskem prostoru je z nevarnim startom na nasprotnika ( igralca s št. 23,)- predel noge nad stopalom, le temu povzročil poškodbo, zaradi katere ni mogel nadaljevati s tekmo. Zaradi večje poškodbe, kot se je že na licu mesta ugotovilo, in velikega psihološkega učinka poškodbe na akterje tekme je bila tekma prekinjena in se ni več nadaljevala po dogovoru med ekipama in sodnikom.

Izjava igralca g. Primoža Cipota ni bila prejeta.

Sklep DS št. 9/2015 – 2016 :

Po 6. členu, 8. a členu 2. alineja, 9. členu in 18. členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN TEŠANOVCI PRIMOŽ CIPOT reg.št. 2625 kaznuje s ( 4) ŠTIRIMI tekmami prepovedi nastopanja. Velja za 6. Kolo, 7. Kolo, 8. Kolo in 9. kolo PL MZKMN MS. Pri izreku kazni se je upoštevala predkaznovanost igralca.

NK BRATONCI : ŠD METEOR MELINCI

V 10. Minuti tekme je bil izključen igralec NK BRATONCI št. 13 ŽAN ŠPILAK reg. Št. 2594 zaradi žaljenja in ugovarjanja sodniku tekme. Po izključitvi je prišel do sodnika in med protestom porinil v predel prsi. Med zapuščanjem igrišča je nadaljeval z grožnjami in žalitvami ter nespodobnimi kretnjami.

Izjava igralca Žana Špilaka ni bila prejeta.

Sklep DS št. 10/2015 – 2016 :

Po 6. , 8. a 3. alineja, 9., 10. členu in 18. členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec NK BRATONCI ŽAN ŠPILAK reg.št. 2594 kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo treh mesecev. Kazen se izteče 30.12.2015. V tem času ima prepoved opravljanja vseh nalog v zvezi z malim nogometom pod okriljem MZKMN MS.Pri izreku kazni se je upoštevala predkaznovanost igralca.

 

ASFALTNA LIGA

5. KROG        NI BILO UGOTOVLJENIH DISCIPLINSKIH NEPRAVILNOSTI. POHVALNO.

 

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: