Zapisniki

|

ZAPISNIK

2. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 28.09.2011 ob 17.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Erjavec Franc, Korpič Simon, Horvat Srečko)

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno


POMURSKA LIGA 3.kolo in 4.kolo

V 3.kolu na tekmi med KMN NEMČAVCI in RŠD KAMENCI je igralec RŠD KAMENCI ALBERT KOVAČ prejel rdeči karton. Igralec ALBERT KOVAČ se po 9. in 18.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 2 (dvema) tekmama prepovedi igranja in velja za 4. in 5.kolo.

V 4.kolu na tekmi med KMN SUHI VRH ARIES IT in KMN INTER ČRENŠOVCI ekipa KMN INTER ČRENŠOVCI ni prišla na tekmo. Ekipa KMN INTER ČRENŠOVCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

 

ASFALTNA LIGA 3.kolo in 4.kolo

V 3.kolu na tekmi med KMN MURA KROG in KMN TURNIŠČE ekipa KMN TURNIŠE ni prišla na tekmo. Ekipa KMN TURNIŠČE se po 12.členu disciplinskega pravilnika in sklepu skupščine z dne 18.07.2011 kaznuje z 50,04 eur kazni.

V 4.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN SLOVAN ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila popoln zapisnik (manjka prijava ekipe). Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se po 12.členu disciplinskega pravilnika kaznuje z 12,52 eur kazni.

Vse klube opozarjamo, da naj bo dokumentacija zapisnikov kompletna. Gostujoča ekipa mora domačinu pred tekmo priložiti prijavo ekipe, tako, da domačin pošlje kompleten zapisnik na MZKMN Murska Sobota. V primeru nepredložitve prijave ekipe se tekma ne sme odigrati.

 

Tekoče zadeve

Razno

 

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

 

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

 

Predsednik DK
ERJAVEC Franc 1.r

Kategorija: