Zapisniki

Zapisnik DK 04.11.2015

|

ZAPISNIK

6. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 04.11.2015 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

7. KROG

NK BRATONCI : ŠDMN BAKOVCI

Tekma ni bila odigrana, saj se domača ekipa ni udeležila tekme v delegiranem terminu odigravanja tekme z zadostnim številom igralcev. Zaradi tega je po predvidenem čakanju sodnik predčasno zaključil tekmo. Tekma se po tekmovalnem pravilniku registrira z 0 : 3 v korist ekipe ŠDMN BAKOVCI.

Sklep DS št. 13/2015 – 2016:

Ekipa NK BRATONCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS . V skladu s 6 . členom DP MZKMN MS se upošteva olajševalna okoliščina, da je sodnika plačal domačin, ki je tudi pripravil igrišče in dejansko sam utrpel vse stroške s pripravo. Tako se dejansko izrečena kazen zmanjša za 30,00 € in znaša tako izrečena kazen s strani DK 20,04 €.

10. KROG

KMN TELEING RAZKRIŽJE : NK BRATONCI

Tekma ni bila odigrana, saj je predstavnik ekipe Bratonci nekaj ur pred tekmo javil, da ekipe ne bo na tekmo. Ker tekma ni bila prestavljena oziroma odigrana v skladu s pravilnikom se registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo KMN TELEING RAZKRIŽJE.

Sklep DS št. 14/2015 – 2016:

Ekipa NK BRATONCI se zaradi ponovljenega prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z odvzemom treh ( 3) točk v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 2). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

ŠD METEOR MELINCI : KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI

V 59. minuti tekme je bil izključen igralec KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI št. 8 TIMOTEJ VRŠIČ reg.št. 2534 zaradi nasilnega obnašanja ( udarjanja) nad nasprotnim igralcem izven borbe za žogo. Nad izključenim igralcem je bil s strani domačega igralca storjen prekršek. Ob prekinitvi je Izključeni igralec nešportno spontano povratno reagiral in nasprotnika z roko udaril v predel prsi. Intenziteta udarca je bila srednje močna. Izključeni igralec je po prejeti disciplinski kazni mirno in športno zapustil igrišče.

Izjava igralca g. TIMOTEJ VRŠIČ je bila prejeta in upoštevana pri izreku kazni.

Sklep DS št. 15/2015 – 2016 :

Po 6. Členu, 8. a členu, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec KMN VIDEM GOSTILNA PRI MAJI g. TIMOTEJ VRŠIČ reg.št. 2534 kaznuje z ( 1) eno tekmo prepovedi nastopanja. Velja za zaostalo tekmo 9. kolo PL MZKMN MS, odigrano dne 4.11.2015. Pri izreku kazni se je upoštevala olajševalna okoliščina, da je bila reakcija spontana in nepremišljena na prekršek storjen s strani nasprotnega igralca.

 

ASFALTNA LIGA

9. KOLO

KMN LIPOVCI : ŠD TORPEDO

S strani ŠD TORPEDO je prišla pritožba glede zmerjanja in žaljivega obnašanja igralcev in vodstva KMN LIPOVCI v nekaterih primerih. Sodnik tekme naj jih pri tem ne bi zaščitil kljub opozorilom s strani ŠD TORPEDO o zmerjanju in poskusu diskriminacije.

Sklep DS št. 16/2015 – 2016 :

Disciplinski sodnik DK je obravnaval pritožbo. S strani uradne osebe MZKMN MS ni prejel nobenega dodatnega poročila o dogajanjih na tekmi. Zato se disciplinski postopek ustavi.

Priporočilo DS:

Vse igralce, uradne osebe pozivam k strpnosti in normalnemu odigravanju tekem brez diskriminacije kljub težkim časom in bombardiranju populističnih medijev in poročanju raznih medijev o drugačnih in drugače mislečih v naši bližnji okolici( begunci, migranti …) .Pred tem si ne moremo in ne smemo zatiskati oči, saj smo temu prisotni na skoraj vsakem koraku. Morebitne težke besede med samo tekmo poskusite zgladiti po umiritvi strasti po tekmi.

Vodstvo MZKMN MS najostreje nasprotuje vsakemu napadu diskriminacije in nasilju ter si prizadeva, da bi bilo takih dejanj čim manj. V kolikor ne bo šlo drugače bomo take izpade kaznovali tudi z disciplinskimi kaznimi po pravilniku.

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: