Zapisniki

Zapisnik DK 20.02.2016

|
ZAPISNIK 7. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 20.02.2016 ob 17.00 uri. Dnevni red: 1.Pregled zapisnikov zadnjih kol 2.Tekoče zadeve 3.Razno 12. KOLO MZKMN MS – POMURSKA LIGA KMN TELEING RAZKRIŽJE : KMN NEMČAVCI Ekipa KMN NEMČAVCI ni prišla na tekmo v Razkrižje. Po predvidenem čakanju je sodnik zaključil tekmo. Rezultat 3 : 0 za domačine. Sklep št. 17/2015 – 2016: Ekipa KMN NEMČAVCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS . ZIMSKI TURNIR MZKMN MS: Na zimskem dvoranskem turnirju MZKMN MS so iz neupravičenih razlogov izostale ekipe: ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA ŠD TORPEDO NK BRATONCI Sklep št. 18/2015 -2016: Ekipe DOLNJA BISTRICA, ŠD TORPEDO IN NK BRATONCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje TEKEM NA ZAKLJUČNEM TURNIRJU) kaznujejo z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). Alineja; 8 e) in 23. členu DP MZKMN MS . Tekoče zadeve Razno Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA). Seja je bila končana ob 18.00 uri. DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš
Kategorija: