Zapisniki

Zapisnik DK 18.04.2016

|
ZAPISNIK 8. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 17.04.2016 ob 17.00 uri. Dnevni red: 1.Pregled zapisnikov zadnjih kol 2.Tekoče zadeve 3.Razno Sklep DS št. 19/2015 – 2016 : Na podlagi finančnega pregleda stanja TRR MZKMN MS na dan 11.4.2016 se ekipe po spisku, ki sledi sklepu. Z zadnjim opozorilom po DP MZKMN 23. Člen - neizpolnjevanje obveznosti do zveze pozovejo k plačilu tekmovalne takse za sezono 2015/ 2016 – spomladanski del. V kolikor do srede 20.4.2016 ne bo posredovan odrezek plačila tekmovalne takse oziroma na TRR MZKMN ne bo zabeležen priliv sredstev od spodaj navedenih klubih se domače tekme klubom, ki dolgujejo MZKMN MS ne bodo delegirale in se bodo po DP MZKMN MS sankcionirali klubi, ki ne bodo izpolnili denarnih obveznosti do zveze. SPISEK KLUBOV Z ODPRTIMI TERJATVAMI ZA TEKOČE TEKMOVALNO LETO 2015/2016: POMURSKA LIGA: 1. NK TEŠANOVCI 2. KMN OLD BOYS 3. ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA 4. ŠDMN BAKOVCI 5. NK BRATONCI 6. KMN NEMČAVCI ASFALTNA LIGA: 1. KMN PANONSKA MS 2. ŠD TORPEDO Tekoče zadeve Razno Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA). Seja je bila končana ob 18.00 uri. DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš
Kategorija: