Zapisniki

Zapisnik DK 20.04.2016

|

ZAPISNIK

9. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne20.04.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

15. KOLO

V 15. Krogu Pomurske lige med KLUB MLADIH ODRANCI : KMN ČARDA MARTJANCI je bil v drugem polčasu izključen zaradi preprečitve čiste priložnosti za zadetek z nevarnim štartom na nogo nasprotnika srednje intenzitete igralec KMN ČARDA št. 20 reg. št. 2018 TIVOLD BORIS.

Sklep DS št. 20/2015 – 2016 :

Po 6. Členu, 8. a členu, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se Igralec TIVOLD BORIS reg.št. 2018 se kaznuje s prepovedjo nenastopanja na ( 1 ) eni tekmi. Kazen velja za 16. Kolo.

RŠD KAMENCI : ŠD METEOR MELINCI

Tekma ni bila odigrana, saj se gostujoča ekipa ni udeležila tekme v delegiranem terminu odigravanja tekme in je tekmo med tednom odpovedala zaradi pomanjkanja igralcev v delegiranem terminu. Tekma se po tekmovalnem pravilniku registrira z 3 : 0 za RŠD KAMENCI.

Sklep DS št. 21/2015 – 2016:

Ekipa ŠD METEOR MELINCI se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS . V skladu s 6 . členom DP MZKMN MS se upošteva olajševalna okoliščina, da je gostujoči predstavnik tekmo odpovedal pred nastankom stroškov glede organizacije tekme in tako ti stroški niso nastali. Tako se dejansko izrečena kazen zmanjša za 30,00 € in znaša tako izrečena kazen s strani DK 20,04 €.

ASFALTNA LIGA

13.KOLO

ŠD MLADOST KAMENCI : ŠD TORPEDO

Tekma ni bila odigrana, saj se gostujoča ekipa ni udeležila tekme v delegiranem terminu odigravanja tekme. Zaradi tega je po predvidenem čakanju sodnik predčasno zaključil tekmo. Tekma se po tekmovalnem pravilniku registrira z 3 : 0 v korist ekipe ŠD MLADOST KAMENCI.

Sklep DS št. 22/2015 – 2016:

Ekipa ŠD TORPEDO se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: