Zapisniki

Zapisnik DK 26.04.2016

|

ZAPISNIK

10. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 26.04.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA

16. KOLO

KMN VIDEM GOSTILA PRI ANTONU : NK BRATONCI

Tekma ni bila odigrana, saj se gostujoča ekipa ni udeležila tekme v delegiranem terminu odigravanja tekme. Zaradi tega je po predvidenem čakanju sodnik predčasno zaključil tekmo. Tekma se po tekmovalnem pravilniku 42. člen po uradni dolžnosti registrira z 3 : 0 v korist ekipe KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU.

Sklep TK : po 43. Členu TP MZKMN MS se rezultati ekipe NK BRATONCI v jesenskem delu priznajo. V spomladanskem delu pa se ker polovica tekem ni bila še odigrana, rezultati ne štejejo in se smatra kot da tekme niso več delegirane.

Po 44. Členu TP MZKMN MS se šteje, da je ekipa prenehala tekmovati, če v istem tekmovalnem letu trikrat neopravičeno ni nastopila.

NK BRATONCI se preda v disciplinski postopek DK MZKMN MS po 45. Členu TP MZKMN MS.

Sklep DS št. 23/2015 – 2016:

Ekipa NK BRATONCI se zaradi prekrška - neupravičen neprihod na tekmo tretjič v tekoči tekmovalni sezoni in s tem neodigravanje tekme kaznuje z izključitvijo iz tekmovanja MZKMN MS po 6. členu ( oteževalne okoliščine), po 8. c) členu 3.alineja in 8 .d) členu - 3). alineja ter 23. členu DP MZKMN MS V TEKMOVALNI SEZONI 2015-2016.

ASFALTNA LIGA

14.KOLO

KMN BELTINCI : ŠD TORPEDO

Tekma je bila prekinjena v 41. Minuti pri rezultatu 3: 3. Po prekršku v tej minuti in prejetih disciplinskih kaznih s strani sodnika za oba udeležena igralca in konfrontaciji drugih igralcev je ekipa KMN BELTINCI zapustila igrišče. Prav tako ekipa KMN Beltinci ni podpisala zapisnika o tekmi in ni plačala sodniške takse sodniku. Po uradni dolžnosti ( 48. Člen TP MZKMN MS) se tekma registrira z 0 : 3 za ekipo ŠD TORPEDO. MZKMN MS je prejela poročilo o dogodku s strani sodnika tekme. Ekipi v predvidenem roku 48 ur nista podali poročilo o dogodku.

Sklep DS št. 24/2015 – 2016:

Ekipa KMN BELTINCI se zaradi prekrškov po 23. Členu DP MZKMN MS in 6. členu tega pravilnika :

- zapustitev igrišča med tekmo, povzročitev prekinitve ali drugo dejanje igralcev ekipe, ki onemogoča odigravanje celotne tekme ali njenega dela

- nepravilno in pomanjkljivo izpolnjevanje zapisnikov o odigranih tekmah,

-zanemarjanje dolžnosti in obveznosti proti nogometnim in drugim športnim organizacijam,

In 8c) členu 6. Alineja DPMZKMN kaznuje z denarno kaznijo in sicer po 8. Členu j) za neizpolnjen zapisnik 12,52 € in neplačana sodniška taksa 20,00 €.

KMN MURA – KROG : ŠD MLADOST KAMENCI

V 52. Minuti tekme pri rezultatu 1 : 4 je ekipa KMN MURA – KROG zapustila igrišče. Kot razlog predčasnega odhoda je navedena pregroba igra s strani igralcev ŠD MLADOST KAMENCI. Prav tako smo prejeli s strani sodnika, KMN MURA-KROG in ŠD MLADOST KAMENCI izjave o tekmi , ki jih je DK obravnavala. Tekma se po uradni dolžnosti 48. Člen TP MZKMN MS registrira z doseženim rezultatom ob prekinitvi tekme 1 : 4.

Sklep DS št. 25/2015-2016:

EKIPA KMN MURA-KROG se zaradi prekrška po 23.členu DP MZKMN MS in 6. členu tega pravilnika:

zapustitev igrišča med tekmo, povzročitev prekinitve ali drugo dejanje igralcev ekipe, ki onemogoča odigravanje celotne tekme ali njenega dela

in 8.c) členu 1. alineja kaznuje z OPOMINOM.

SKLEP TK:

Vodstvo tekmovanja ponovno opozarja ekipe, da odigrajo še preostale tekme v fair play duhu, sodnike pa opozarja da je potrebno kršitelje ustrezno sankcionirati in igralce zavarovati pred grobostmi in nasilneži, saj klubi navajajo da so prekinitve posledica pregrobe igre. Na rizične tekme bo vodstvo tekmovanja poslalo svoje oglednike( delegate), ki bodo preverjali tako organizacijo posameznih tekem kot tudi obnašanje vseh akterjev.

Morebitno diskriminacijo bomo ustrezno sankcionirali.

 

 

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: