Zapisniki

Zapisnik DK 11.05.2016

|

ZAPISNIK

11. seje DISCIPLINSKE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 11.05.2016 ob 17.00 uri.

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnikov zadnjih kol
  2. Tekoče zadeve
  3. Razno

POMURSKA LIGA :

SKLEP TK 3.5.2016

Tekma 17. kroga med KMN Nemčavci in ŠD Bobri Dolnja Bistrica se registrira s 3:0 za ekipo KMN Nemčavci zaradi neprihoda ekipe ŠD Bobri Dolnja Bistrica na tekmo.

Sklep DS št. 27/2015 – 2016:

Ekipa ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

SKLEP TK 3.5.2016

Tekma 18. kroga med ŠDMN Bakovci in ŠD Trnje se registrira s 3:0 za ekipo ŠDMN Bakovci zaradi neprihoda ekipe ŠD Trnje na tekmo.

Sklep DS št. 28/2015 – 2016:

Ekipa ŠD TRNJE se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

SKLEP TK 3.5.2016

Tekma 19. kroga med KMN Videm gostilna pri Antonu in KMN Čarda se registrira s 3:0 za ekipo KMN Videm gostilna pri Antonu zaradi neprihoda ekipe KMN Čarda na tekmo.

Sklep DS št. 29/2015 – 2016:

Ekipa ŠD TRNJE se zaradi prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z denarno kaznijo 50,04 € v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 1). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

20. kolo

KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU: ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA

Tekma ni bila odigrana, saj je predstavnik ekipe ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA   uro pred tekmo javil, da ekipe ne bo na tekmo. Ker tekma ni bila prestavljena oziroma odigrana v skladu s pravilnikom se registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo KMN VIDEM GOSTILNA PRI ANTONU.

Sklep DS št. 30/2015 – 2016:

Ekipa ŠD BOBRI DOLNJA BISTRICA se zaradi ponovljenega prekrška ( neupravičeno ne odigravanje tekme) kaznuje z odvzemom treh ( 3) točk v tekočem tekmovanju po 8 .d)- 2). alineja in 23. členu DP MZKMN MS .

ASFALTNA LIGA :

15 .KOLO

KMN PANONSKA : ŠD MLADOST KAMENCI

Zapisnik tekme je bil poslan na sedež MZKMN MS z rezultatom 2 : 10.Prav tako enako javljen rezultat. Na podlagi indicev, da ta tekma ni bila odigrana je predsednik TK in disciplinski sodnik odprl postopek ugotavljanja okoliščin in disciplinskega postopka. Po pogovoru s sodnikom smo ugotovili, da tekma ni bila odigrana, saj ekipa KMN PANONSKA ni hotela odigrati tekme.

Tekmovalna komisija registrira navedeno tekmo z rezultatom 0 : 3. Vsi strelci se brišejo.

Sklep DS št. 31/2015-2016:

Ekipa KMN PANONSKA se zaradi prekrškov po 23. Členu DP MZKMN MS in 6. členu tega pravilnika :

- zapustitev igrišča med tekmo, povzročitev prekinitve ali drugo dejanje igralcev ekipe, ki onemogoča odigravanje celotne tekme ali njenega dela

- nepravilno in pomanjkljivo izpolnjevanje zapisnikov o odigranih tekmah,

-zanemarjanje dolžnosti in obveznosti proti nogometnim in drugim športnim organizacijam,

In 8c) členu 6. Alineja DPMZKMN kaznuje z denarno kaznijo in sicer po 8. Členu j) za nepravilno izpolnjen zapisnik 12,52 €.

Sklep DS št. 32/2015-2016:

 

EKIPA ŠD MLADOST KAMENCI se po 23.Členu DP MZKMN MS in 6. členu ter 8c) 1. alineja kaznuje z OPOMINOM zaradi sodelovanja v tej nešportni potezi, ki ni v duhu fair playa nogometne igre in pravilih nogometne igre.

Sklep DS št. 33/2015-2016:

Sodnik navedene tekme se zaradi sodelovanja v tej NEŠPORTNI POTEZI, ki ni v duhu fair playa nogometne igre in pravilih nogometne igre OPOMNI.

16.KOLO

KMN LIPOVCI :ŠD TORPEDO

Tekma se je končala s 13: 2 za LIPOVCE. Na tekmi je bil izključen s št. 99 JOŽEK ŠARKEZI reg.št.2044 iz ekipe ŠD TORPEDO in sicer zaradi namernega udarca žoge z nogo v predel zgornjega dela telesa ( glava) sodniku navedene tekme po dosojenem indirektnem udarcu za nasprotnika.

Sklep DS št. 34/2015-2016:

Po 6. Členu, 8. a členu, 9. členu in 18. Členu ter 19. členu DP MZKMN MS se igralec ŠD TORPEDO g. JOŽEK ŠARKEZI reg.št. 2044 kaznuje s (5) petimi tekmami prepovedi nastopanja. S strani igralca ni prispela izjava o dogodku oziroma izklučitvi.

Sklep DS št. 35/2015-2016:

Ekipa ŠD TORPEDO je podala opombo v zapisnik, da bo podala pritožbo, V roku 48 ur po odigrani tekmi ni prispela nobena pritožba, tako da se morebitne pritožbe po uradni dolžnosti ne upošteva. Ker priloge k zapisniku ni bilo se ekipa ŠD preda v prekrškovni postopek.

Ekipa ŠD TORPEDO se zaradi prekrškov po 23. Členu DP MZKMN MS in 6. členu tega pravilnika :

In 8c) členu 6. Alineja DPMZKMN kaznuje z denarno kaznijo in sicer po 8. Členu j) za nepravilno izpolnjen zapisnik 12,52 €.

Tekoče zadeve

Razno

Pravni pouk: Zoper sklepe DK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA).

Seja je bila končana ob 18.00 uri.

DISCIPLINSKI SODNIK: Darko Vereš

Kategorija: