Zapisniki

3. seja TEKMOVALNE KOMISIJE

|

 

ZAPISNIK

3. seje TEKMOVALNE KOMISIJE MZKMN M. Sobota, ki je bila dne 12.10.2011 ob 16.00 uri.

Prisotni člani: lista prisotnosti (Horvat Srečko, Vereš Darko, Tušak Zvonko)

Dnevni red:

1.      Pregled zapisnikov zadnjih kol

2.      Tekoče zadeve

3.      Razno

 

POMURSKA LIGA  5.kolo in 6.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

 

ASFALTNA LIGA 5.kolo in 6.kolo

Tekmovalna komisija je pregledala vse zapisnike in tekme registrirala z doseženimi rezultati.

V 5.kolu na tekmi med ŠD KRAŠČI09 in KMN BELTINCI ekipa ŠD KRAŠČI09 ni poslala zapisnika o tekmi. Ekipa ŠD KRAŠČI09 se preda v disciplinski postopek DK.

V 6.kolu na tekmi med KMN INTER DOMAJINCI in KMN PANONSKA ekipa KMN INTER DOMAJINCI ni predložila spiska ekip k zapisniku o tekmi. Ekipa KMN INTER DOMAJINCI se preda v disciplinski postopek DK.

Vse klube se opozarja, da dostavijo kompletne zapisnike tekem.

 

2. Tekoče zadeve

Tekmovalna komisija opozarja vse sodnike asfaltne lige, da morajo sodniki tekme soditi v športni opremi in športnih copatah.

 

Pravni pouk: Zoper sklepe TK je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema sklepov z zapisnikom. Pritožbo je treba vložiti pisno in jo taksirati v znesku 33,38 EUR, ki ga je potrebno plačati na TRR 03125-1000014167 (SKB BANKA)

 

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

Predsednik TK                                                                                                                                                         

Vereš Darko

Kategorija: